Targa Töö Ühing pakub ettevõtetele jt organisatsioonidele nõustamist ja koolitust distantsilt töö korraldamisel ja kaugtöö süsteemsel rakendamisel. Kaugtöö läbimõeldud ja süsteemne rakendamine võib tõsta organisatsiooni töö- ja kuluefektiivsust ning parandada töötajate motivatsiooni ja lojaalsust. Kaugtöö juhuslik lubamine võib aga kaasa tuua tõrked meeskonnatöös, töö kvaliteedi languse, osade töötajate tõrjutuse ja motivatsioonilanguse, samuti kasvavad riskid andmete turvalisuse ja vara säilimise osas. 

Koolituse ja nõustamise käigus aitame läbi mõelda, millised võimalused on organisatsioonis kaugtöö kasutusele võtuks, mida juba kasutatakse ja mis on selle plussid ja miinused. Samuti käime läbi kaugtööga seotud riskid nii organisatsiooni, juhi, töötaja kui meeskonnatöö seisukohalt.

Meie põhikoolitaja on Kadri Seeder, kel on pikaajaline kaugtöö kogemus nii töötaja kui juhina ning kes on Targa töö ühingus tegev projektijuhina ühingu asutamisest alates. Lisaks saame kaasata vajadusel meie koolitajate võrgustikku kuuluvaid erinevaid spetsialiste kommunikatsiooni korralduse, rahvusvahelise suhtluse ning IKT lahenduste osas.

Küsi pakkumist kadri@smartwork.ee, mob 5093039

 

Koolitusprogrammi teemad:

Sissejuhatus

 • mõisted (kaugtöö, distantsilt töö, virtuaaltöö, e-töö)
 • distantsilt töö plussid ja miinused, võimalused ja ohud
 • näited erinevatest distantsilt töö korraldamise võimalustest

Distantsilt töö juhtimine – juhi vaatenurk

 • targa töökorralduse olemus
 • distantsilt töö eripärad, muutused juhtimises
 • töötajate motivatsioon, kvalifikatsioon, isikuomandused
 • tulemusjuhtimise juurutamine
 • töökeskkonna korraldus, töötervishoid
 • lepingud, regulatsioonid ja juhendid
 • turvalisus ja kvaliteet

Distantsilt töötamine töötaja vaatenurgast

 • paindlikult töötamine
 • enesehindamise küsimustik “kas mulle sobib distantsilt töö”
 • ajaplaneerimine ja enese juhtimine
 • tulemuspõhine töötamine
 • motivatsioon, läbipõlemise vältimine, enesearendus
 • paidlikult töötamise juriidilised alused, erinevad lepingutüübid
 • töökeskkond ja töötervishoid
 • arvuti ja Internetiühenduse turvalisus

Meeskonnatöö korraldamine distantsilt

 • vahendatud suhtlemise eripärad
 • kommunikatsiooni korraldus
 • töötempo ja tööviiside ühitamine
 • meeskonnatunde kujundamine
 • riskid ja võimalikud probleemid, nende lahendamine

Sisekommunikatsiooni korraldamine distantsilt töö korral

 • kommunikatsiooni eripärad vahendatud suhtlemisel
 • erinevad kommunikatsiooni vahendid, parimad viisid nende kasutamiseks
 • sisekommunikatsiooni korraldamine

Rahvusvaheline distantsilt töö korraldamine

 • töökultuuride eripärad
 • erinevates riikides asuvate kontorite sidumine üheks organisatsiooniks

Distantsilt töö korraldamise tehnilised vahendid

 • distantsilt töö korraldamise erinevad tehnilised lahendused
 • erinevad tarkvarad, nende parimad kasutusviisid
 • ID-kaart ja selle kasutusvõimalused
 • riistvaralised lahendused
 • turvalisuse tagamine

Koolitusprogramm on välja töötatud projekti „Era- ja avaliku sektori organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste juhtimisvõimekuse tõstmine paindliku töökorralduse osas“ raames ja seda tutvustati 2009. a. sügisel toimunud Inspiratsioonipäevadel.

Küsi pakkumist kadri@smartwork.ee, mob 5093039