Targa Töö Ühing peab oluliseks:

  • Paindlike töösuhete arengut, kus töösuhte osapooled on võrdsed partnerid ja kõiki töövorme koheldakse seaduse mõttes võrdselt.
  • Targa töökorralduse laiemat kasutust, kus oluline on töö väljund ja tulemus ning kus töö tegemise aeg ja koht valitakse selle järgi, kus see on kõige tulemuslikum.
  • Inimeste potentsiaali kõige paremini ära kasutavat tööelu korraldust, kus inimestel on suurem vabadus oma töötamise aja, koha ja viisi valikul, samuti ka suurem vastutus töö tulemuse ja oma karjääri eest. 
  • Maapiirkondade arengut, kus võtmesõnaks on ettevõtlikkus, töökohad ja arengut toetavad hoiakud.