Eesti avalike internetipunktide kaugtööpotentsiaal
Autorid: Sten Anspal, Epp Kallaste

2010. aastal viis Rakendusuuringute Keskus CENTAR Eesti Kaugtöö Ühingu tellimusel läbi uuringu Eesti avalike internetipunktide kaugtööpotentsiaali kaardistamiseks.

Uuringu käigus kaardistati Eesti internetipunktides kaugtööks vajaliku tehnilise ja
toetava infrastruktuuri olemasolu, seisukord ja kasutamistingimused; selgitati välja, millised internetipunktid praegu toimivad kaugtöö tegemise kohtadena; kirjeldati kaugtöö tegemise iseloomu ja ulatust neis internetipunktides; analüüsiti, milliste tunnuste (infrastruktuur, asukoht, tugiteenused jne) poolest eristuvad need internetipunktid, mis toimivad kaugtöökeskustena, neist, kus kaugtööd ei tehta.