Ettepanekud kaugtöö edendamiseks
Eesti Kaugtöö Ühing

2008. a. suvel valmis MTÜ Arhipelaagi tellimusel Eesti Kaugtöö Ühingu raport "Ettepanekud kaugtöö edendamiseks". Raport toob välja peamised kitsaskohad kaugtöö edendamisel ning esitab ettepanekud kaugtöö edendamiseks.