"Kaugtöö – liikumispuudega inimeste võimalus tööturul"
Kadri Mõlder
, magistritöö organisatsioonikäitumises, Tallinn 2004
Tallinna Pedagoogikaülikool
Sotsiaalteaduskond, psühholoogiaosakond
Juhendaja Tiia Tamm, MA