"Kaugtöö tasuvuse analüüs ettevõttes OÜ WEB EXPERT"
Bakalaureusetöö, Aivar Koppas (Tallinn 2007)

Tänapäeva ettevõtete töökorraldus on hoopis teistsugune, kui veel kümmekond aastat tagasi. Kui varasematel aegadel oli peamiseks töökohaks ettevõtte kontor, siis praegu otsitakse võimalusi, et töötajad ei oleks kontoriga nii tihedalt seotud. Kaks peamist põhjust selleks on kulude kokkuhoid ning töö efektiivsuse suurenemine. Suuremad kuluartiklid, mida püütakse vähendada, on kulutused kontori pinnale ning
tööreisidele.

Kaugtöö abil on võimalus lahendada sotsiaalseid probleeme. Inimesed, kellel on mingi puue või muul põhjusel ei ole võimelised tulema kontorisse igal tööpäeva hommikul, saaksid tööd teha kodus neile ette antud mahus. See aitab suurendada sellistel inimestel sissetulekut ja tunda ennast aktiivse ühiskonna liikmena, mis nende jaoks on veel tähtsam.

Kaugtööd on praeguseks hetkeks veel vähe uuritud, sest tegemist on eriti viimasel kümnendil laiemalt levima hakanud töövormiga. Kaugtööd saab kirjeldada kahe põhilise tunnuse abil. Ned on töötamine väljaspool kontorit ning telekommunikatsioonivahendite olemasolu. Need kaks iseloomujoont olid mainitud paljudes kaugtöö definitsioonides.