Kaugtöö töötajate motiveerimise vahendina
Kaupo Rebane, 2004

Kaupo Rebase magistritöö “Kaugtöö töötajate motiveerimise vahendina (võimaluste analüüs AS EMT näitel)” eesmärgiks oli uurida, kas kaugtöövõimaluste rakendamine võimaldab täiendavalt motiveerida personali ilma lisakuludeta ettevõttele. Töö esimeses osas käsitletakse kaugtöö üldiseid konteptsioone. Puudutatakse kaugtöö definitsioone ja liike, sellega kaasnevaid arusaamu ja suhtumisi ning kaugtööd mõjutavaid tegureid, aga ka kogemusi Eestis. Teine peatükk on pühendatud motivatsiooni mõiste käsitlemisele. Kolmandas osas tutvustatakse EMT-d ja neljandas osas antakse ülevaade EMT-s läbi viidud töötajate küsitlusest, kus uuriti nende suhtumist kaugtöösse. Viiendas peatükis esitatakse kaugtöö võimalik rakendamise plaan.