Management Challenges Arising from the Use of Virtual Work
Baltic Journal of Management, Vol 4. No.1, pp. 80-93.
Gerda Mihhailova

Artikkel räägib virutaalsete meeskondade tööst, kus grupp inimesi, kes asuvad erinevates kohtades, teevad tööd ühiste eesmärkide saavutamiseks, kasutades selleks info- ja kommunikatsiooni tehnoloogiaid (IKT). Sellistes meeskondades töötamine ja nende juhtimine nõuab nii töötajatelt kui tööandjatelt täiesti uute kompetentside arendamist. Tõrked tekivad siis, kui virutaalmeeskonda püütakse juhtida sarnaselt tavapärasele, iga päev silmast-silma kohtuvale, meeskonnale.

Juttu on ka kaugtöö mõistest – telework, telecommuting, virutal work – kuidas need ajas on muutunud ning kuidas rõhuasetus töötamise füüsiliselt kohalt on nihkunud IKT vahendite kasutamisele virtuaaltöö puhul.