Place of work and working condition 
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond, 2007

Nimetatud uuringu aruanne keskendub EL töötajate töötingimustele, kellel võib olla rohkem kui üks töötamise koht. Aruanne vaatab nende töötajate tervise ja turvalisuse riske. Samuti analüüsitakse töökorralduslike küsimusi, nagu autonoomsust, juhtimist, võimalikke probleeme seoses isolatsiooni sattumisega, samuti seoseid nõuetega tööle ja töötempole. Vaadeldakse ka tööajaga ning töö-ja isikliku elu ühitamisega seotud küsimusi, sh organisatsiooni töökorralduse paindlikkust, mõju tööajale ning töö- ja isikliku elu piiride ähmastumist kodus töötajate puhul.