Telework as a Solution for Senior Workforce Kaugtöö kui lahendus vanemaealisele tööjõule
René Arvola, (research in Tallinn University of Technology, 2008)

Töö käsitleb kaugtöö ja vanemaealiste töötamisega seotud küsimusi.