Töö ja pere: paindlik töökorraldus ja lastevanemate tööhõive
Choices & Balance, 2007

ESF EQUAL programmist rahastatud Tööandjate Keskliidu ja partnerite projekti "Choices & Balance" raames 2007. a. väljaantud raamat "Töö ja pere" annab ülevaate paindlikkuse mõistest töökorralduses, erinevate paindlike töövormide levikust, juriidilistest aspektidest paindlikkuse rakendamisel, väikelaste vanemate töötamisega seotud erinevatest küsimustest ning tööandjate suhtumisest paindlikult töötamisse.