Virtual work and its challenges and types
The Business Review Cambridge, Vol.12, No.2, pp. 96-103
Gerda Mihhailova, Kandela Õun, Kulno Türk (Tartu Ülikool)

Artikkel baseerub 323-lt organisatsioonilt kogutud andmetel (vastajaid 3156) ja keskendub küsimustele, mis on seotud IKT-vahendite kasutamisega kommunikatsioonis ühiste eesmärkide saavutamisel ja koostööl. Uuringu tulemused näitavad, et virtuaaltööd kasutatakse üsna tihti, aga selleks kasutatavad juhtimistehnikad kipuvad sobima rohkem tavapärase töökorraldusega.

Uuringu käigus arendati välja mudel, mis võimaldab määratleda virtuaaltöö tüübid. Välja pakutud mudel kirjeldab meeskonnatöö käigus toimuvat kommunikatsiooni kolme-dimensiooniliselt: kommunikatsiooni rikkus (alates silmast-silma suhtlemisest kuni kirjade ja raportiteni), kommunikatsioonile kuluv aeg, kommunikatsiooni sagedus.