Projekt: “Riskirühmade tööturule sisenemist ja töötamist toetavate kaugtöökeskuste võrgustiku arendamine” aitas luua oskusteabe baasi ja praktika kaugtöökeskuste asutamiseks ja majandamiseks. 

Projekti eesmärk oli parandada riskirühmade töötamise ja enesetäiendamise võimalusi piirkondlike kaugtöökeskuste võrgustiku käivitamise ning paindliku töökorralduse laiema leviku tulemusena.

Kaugtöökeskuste eestvedajate koolitamine. Projekti raames leiti üle Eesti kaugtöökeskuste potentsiaalsed eestvedajad ja kaasati nad spetsiaalsesse koolitusprogrammi. Koolituse käigus käisime ühiselt läbi keskuse loomiseks vajalikud sammud: piirkonna eripärade kaardistus, teenuste arendus, müügitöö ja kommunikatsioon, hinnakujundus, võimalikud lisateenused, rahastamisvõimalused jms. Koolituse korraldamise partner oli Tallinna Ülikool. Kokku osales koolitusel ligi 30 potentsiaalset kaugtöökeskuse eestvedajat.  

Õppereisid. Teiste riikide kogemusi ja praktikaid käidi omandamas õppereisidel Hollandisse, Šotimaale ja Hispaaniasse. Projekti oli kaasatud ka Ungari ekspert, kes oli osalenud kaugtöökeskuse käsiraamatu “Telecottage Handbook” välja töötamisel. Õppereisidest valmisid ka filmid. Vaata õppereiside filme ja filmi kaugtöö olukorrast Eestis.

Pilootkeskuste käivitamine. Projekti raames rahastati vähesel määral ka kaugtöökeskuste ruumide remonti ja sisustust. Projekti tulemusena sai remonditud ja sisustatud ruumid Harjumaal Kuusalu vallas Kõnnus ja Keila vallas Laulasmaal ning Lõuna-Eestis Kanepi vallas Kanepis. Kaasa aidati Paide kaugtöökeskuse ja Abja kaugtöökeskuse käivitamisele. Võrgustikku kaasati ka teisi keskusi, nt Tartu Nutikum ja Sänna kultuurimõis. Mitmetes piirkondades, nt Märjamaa, Narva, Urvaste, Saaremaa jpt tekkisid kaugtöökeskuste eestvedajate meeskonnad.

Riskirühmade koolitusedPiirkondades, kuhu loodi kaugtöökeskused, korraldati grupikoolitusi riskirühmadele, kes olid tööturul ebasoodsamas olukorras või kes olid tööturult eemale jäänud. Koolituste eesmärk oli osalejaid aktiviseerida ja õpetada neid tööturul paremini toime tulema. Eraldi rõhk oli kaugtöö vormis töötamisel, samuti treeniti koolitusel osalejatel tööks vajalike ametioskuseid, nt müügitöö. Vaata projekti abil välja töötatud tööturukoolituste sisu

Projekti raames tehti palju ka teavitustööd, anti välja teavitusmaterjale, korraldati infoseminare, konverentse ja muid kokkusaamisi. 

Projekti eestvedaja oli Targa Töö Ühing. Koolitustega tegeles projektis Tallinna Ülikool, tööandjate teavitus on Eesti Tööandjate Keskliidu peal, õppereise korraldas MTÜ Terve Maa, kohalikul tasandil oli partnerid Kanepi vald, MTÜ Kanepi Kommunikatsioonikeskus ja Keila vald.

Projekt oli rahastatud “Inimressursi arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme “Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine” Innove avatud taotlusvoorust. Projekti kestuseks oli 3 aastat (2009-2011) ja maksumus ligi 9,8 miljonit krooni.