KÜSIMUS:

Kuidas võiks kaugtöötaja töökohta märkida töölepingus? Tööandja kontor ja teised töötajad asuvad Tallinnas, üks töötaja teeb kaugtööd kodust, Tallinna kontoris käib korra-paar aastas.

VASTAB Kaugtöö Ühingu jurist Kristel Tähhe-Kaljulaid:

Töö tegemise koha määratlemisel on töölepingu seadus (TLS) võtnud aluseks pooltevahelise kokkuleppe mentaliteedi (kui lepingus märge puudub, siis loetakse töö tegemise kohaks tööandja asukohta, TLS § 5 lg 1 p 8, § 20, § 6 lg 4). Sellest tulenevalt võib kokku leppida töö tegemise kohana ükskõik millise mõistliku koha, kus töötaja tööd teeb, fikseerides, et töötaja teeb tööd kas koguajaliselt või osaliselt kaugtööna, märgitakse see töölepingusse kohaliku omavalitsuse täpsusega (valla/linna tasand) (N: Märjamaa). Samas, tulenevalt töötaja töö iseloomust võib see olla ka palju laiem piirkond (N: Eesti Vabariik, Euroopa Liit) või mitu kohta kohaliku omavalitsuse tasandil (N: Tallinn, Märjamaa). Siin oleneb kõik töö iseloomust.

Täpsemalt hakkab siin omama tähendust töö tegemise koha määratlus tulenevalt maksundusest. Kui töö tegemise kohana on määratud kodukoht (N: Märjamaa) ja seoses töö tegemisega on vajalik liikuda mujale (N: Tallinnasse), siis on töötajal õigus nõuda sõiduga tehtud kulutuste katmist tööandjalt (kusjuures seda võib nõuda ka ettemaksuna, millest keeldumisel on töötajal õigus keelduda Tallinna sõidust). Kui nüüd on töö tegemise kohana märgitud nii elukoha kohalik omavalitsus kui ka tööandja asukoht, siis ei kuulu sõiduga seotud kulud hüvitamisele eeltoodud alusel. Sellisel juhul saab aga töölepingus kokku leppida tööandja poolt makstavad hüvitised, mis on vajalikud töötajal tööandja poolt antud juhiste või korralduste täitmiseks (TLS § 6 lg 8).

Kui kulutuste hüvitamise kohta kokklepet sõlmitud ei ole, siis on otstarbekam märkida töölepingus töötaja töö tegemise kohana tema elukoht kohaliku omavalitsuse täpsusega (ei ole mõtet täpsemalt märkida, sest kui muutub inimesel elukoht või ta hakkab kasutama kuskil mujal töö tegemise võimalusi , siis on vajalik muuta lepingut või on töötajal õigus saada hüvitist tehtud kulutuste eest).