Projekt “Era- ja avaliku sektori organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste juhtimisvõimekuse tõstmine paindliku töökorralduse osas” aitas oluliselt kaasa Targa töö ühingu kompetentsi kasvule nii kaugtöö korraldamisel kui kaugtöökeskuste majandamisel. 

Projekti peamine eesmärk oli era- ja avaliku sektori organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste paindliku töökorralduse alane juhtimisvõimekuse kasv läbi suurenenud teadlikkuse, koostöö ja koolituste.

Projekti käigus viidi läbi juhtumiuuringud kaugtööd rakendanud organisatsioonis ning kaugtöökeskuste tekke potentsiaali uuring. Vaata juhtumiuuringute raportit.

Uuringute tulemuste põhjal loodi oskusteabe baas Kaugtöö Wiki, mis sisaldab peamisi mõisteid kaugtöö kohta, näited kaugtöö rakendamisest erinevates organisatsioonides, soovitusi kaugtöö rakendamiseks ning juhendmaterjali kaugtöökeskuste käivitamiseks.

Projekti raames töötati välja koolitus- ja nõustamisprogramm kaugtöö rakendamiseks organisatsioonides. Programmi koostisosasid tutvustati Inspiratsioonipäevadel.

Projekti partnerid olid Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Kaugtöö Ühing, MTÜ Arhipelaag, Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus, SA Vaata Maailma ning Tööturuamet. Kaugtöö Ühingu ülesanne oli kaugtööd rakendanud organisatsioonides juhtumiuuringute läbiviimise koordineerimine, organisatsioonidele koolitusprogrammi välja töötamine ja kolme pilootkoolituste organiseerimine.

Projekt oli rahastatud meetme “Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine” alameetme “Strateegilise juhtimissuutlikkuse arendamine” ja “Valdkondlike uuringute arendamine ja läbiviimine” raames. Projekti kogumaksumus oli 896 700 krooni. 

Projekti ellu viimise periood oli 18. august 2008 – 30. detsember 2009.