27. septembri hommikul jätkasime oma Targa töö tuuri Räpina Äriabikeskuses, kus keskuse juhataja Leo Kütt ja Räpina valla volikogu esimees Kaido Palu rääkisid ettevõtluse edendamisest Räpinas.

 

Räpina Äriabikeskus asub vallavalitsusega samades ruumides ja on osaliselt valla eelarvest rahastatud, aga suurema osa käibest moodustab oma teenitud raha. Ettevõtjatele tehakse erinevaid koolitusi, viimane koolituste sari õpetas ettevõtjaid aru saama raamatupidamisest. Leo Küti sõnul on tööhõive mõttes kasulikum koolitada tegutsevaid ettevõtteid, et nad oma ärisid arendaksid ja töökohti looksid.

Siiski pakutakse tuge ka alustavatele ettevõtetele – konsultatsioon on neile tasuta. Näiteks saavad ettevõtjad Äriabikeskusest nõu, millist raamatupidajat palgata, kuidas arveid, lepinguid jm dokumente koostada jne. Viimasel ajal on järjest rohkem ka MTÜ-sid nõustatud. Kõige olulisem nõustamisel on usaldus. Kuna Räpinal on soov olla ka laiema piirkonna keskus, kutsutakse koolitustele ka naabervaldade ettevõtjaid ja ka neile antakse vajadusel nõu.

Ettevõtjate omavahelist suhtlust ja koostööd on aidanud kõige paremini kujundada õppereisid. Äriabikeskus on toetusprogrammide abil korraldanud õppereisid Venemaale ja Valgevenesse. Äriabikeskus aitab ka valda suhetes Venemaaga ja praegu kavandatakse Põlva maavalitsuse ja Pihkva tööhõiveameti koostööprojekti kaugtöö teemal. Samuti on plaanis loomemajanduskeskuse käivitamine Räpinas.

Räpina vallas elab 5500 inimest, tegutseb 207 OÜ-d, 170 FIE-t ja 72 MTÜ-d. Mitmed inimesed töötavad ka kaugtöövormis, nt tõlgid, raamatupidajad jt. Palju on haritud naisi, kel on keeruline erialast tööd kohapeal leida, kaugtöö oleks nende jaoks lahendus. Räpinas ei ole niivõrd töötus probleemiks, vaid tööjõupuudus – kohalikud suuremad ettevõtted toovad töötajaid naabervaldadest.