27. septembri lõunaks jõudsime Urvaste seltsimajja, kus meid võeti vastu sooja supi ja koogiga. Urvaste seltsimaja asub endises koolimajas ja praegu pakutaksegi koolile pinda, kuna Kuldres asuv koolimaja on remondis.

Seltsimaja juhataja Anne Klaar ja projektijuht Airi Hallaste rääkisid seltsi tegevustest. Urvaste külade seltsi kuulub ca 20 inimest, kes aitavad küla elu lahedaks muuta. Külal on mitmeid traditsioonilisi üritusi, sh oma laadapäev, kus käibel on ka kohalik raha – urban. Viimasel ajal on populaarseks saanud toidu valmistamine, eriti oma kama tootmine, mis on üsna keerukas protsess.

Külamaja kuulub vallale ja seltsil on maja kasutamise leping. Selts on saanud mitmeid projektirahasid, millega on maja renoveeritud, aga korraldatud ka erinevaid üritusi elu toomiseks majja. Eestvedajate sõnul võiks külamajas ka töökeskus olla, aga seda võiks vedada inimene, kellel seda endal vaja on.