26.-28. septembril käisime Targa töö Lõuna-Eesti tuuril, kus nägime erinevaid paindliku töötamist toetavaid keskusi – alates kõnekeskustest ja loomemajandusele orienteeritud ühistutest kuni kodukontorite ja otseselt ettevõtlusele suunatud tugistruktuurideni välja.

Nähtu põhjal võib öelda, et Eestis tegutsevate keskuste profiilid on üsna erinevad ja keskuste tegevus sõltub suures osas kohaliku omavalitsuse prioriteetidest ning eestvedaja oskustest ja teadmistest. Ühine joon kõigi külastatud keskuste puhul on see, et koostöös otsitakse võimalusi targemalt ja otstarbekamalt tööd korraldada ning ümberkaudset piirkonda arendada.

Paides, Põlvas, Võrus ja Valgas tegutsevad kõnekeskused, kus töötavad peamiselt OÜ Kontaktikeskuse inimesed. Keskused on tööle läinud Euroopa Liidu poolt rahastatud tööhõive projektide toel ja nendes on rakenduse leidnud varem tööta olnud inimesed. Keskustes töötatakse paindliku ajagraafikuga, võetakse kõnesid vastu, tehakse müügitööd ja küsitlusi, töö tasustamine on reeglina tulemuspõhine. Telefonitöö on suhteliselt raske ja kõigile ei sobi, kuid paljud inimesed on leidnud siiski selle kaudu võimaluse osaleda tööturul. On ka neid, kes on saanud julgust ja töökogemust, et mujal kätt proovida.

Mitme kaugtöökeskuse kasutajateks on kujunenud raamatupidajad, kes töötavad iseseisvalt ja sageli kodust. Paides kogub jõudu raamatupidajate klubi, mille tegevuse vastu on ka teiste keskuste juures toimetavad raamatupidajad huvi üles näidanud. Raamatupidajad kasutavad keskusi klientidega kohtumisteks ja dokumentide hoidmiseks. Oluline on ka omavaheline suhtlemine ja kogemuste vahetamine. Vabalt töötajate keskuste puhul nagu Abja ja Kanepi keskused on oluline roll ka arvuti ja IKT alastel koolitustel ning kasutajatoel.

Eraldi nähtused on loomemajandusele suunatud keskused nagu Tartu Noor-Eesti Loomekeskus ja Tartu Loomemajanduskeskus, samuti kunstnikele külalisateljeesid pakkuvad Mooste Moks ja Sänna kultuurimõis.  Need keskused pakuvad tuge loomeinimestele, korraldavad ühisüritusi ja ühisturundust. 

Räpina Äriabikeskus toetab nii alustavaid kui tegutsevaid ettevõtteid, viimasel ajal aga ka MTÜsid, aidates leida äripindasid, korraldades koolitusi, aga andes nõu ka igapäevaste ettevõtete töös ettetulevate küsimuste lahendamisel.

Urvaste külade selts on suunatud kogukonna kaasamisele ja ühistegevusele ja sarnaseid multifunktsionaalseid keskusi võib leida ka teistes Eesti väiksemates kohtades. Küla keskuses tegeletakse asjadega, mis kohalikke inimesi huvitavad ja mille järgi on vajadus. 

Kündjas külastasime talu, kus kodus töötamise vormis on 6 aastat toodetud Jänku Jussi multikaid ja toimetatud veebilehekülge Lastekas. Talu perenaine Janika Leoste rääkis meile kaugtöö eripäradest ja sellest, et mingis elu etapis vajavad kõik pereinimesed paindlikult töötamist. Kuigi perekond veedab praegu laste koolis käimise tõttu suurema osa ajast Tallinnas, sünnivad multikate stsenaariumid jätkuvalt Kündjas, kus on loomingulisust ja inspiratsiooni toetav rahulik keskkond.

Põhja- ja Lõuna Eestis nähtu põhjal võib Eestis eristada inkubaatoreid, paindlike ja jagatud kontoreid, kõnekeskuseid, multifunktsionaalseid külakeskuseid ja kodukontoreid, mis kõik paindlikult töötamist toetavad.

Külastatud keskuste kohta lähemalt vaata Keskuste rubriigist …