27. ja 28. oktoobril toimub Brüsselis Euroopa kaugtöökeskuste (Telecentre-Europe) aasta tippkohtumine. Targa töö ühingust sõidavad kokkusaamisele Kadri Seeder ja Liisi Peets.

Ürituse patroon on Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes, kes on ka vastutav Euroopa Digitaalse Agenda elluviimise eest. Selle aasta kokkusaamise teema on pühendatud tööhõivele ja majanduskasvule – kuidas kaugtöökeskused sellele oma piirkonnas kaasa saavad aidata.

"Mõistele "Telecentre" ei ole eesti keeles tegelikult head vastet – see on midagi meie avatud Interneti punktide ja töökeskuste vahepealset. Kuna Targa töö ühing tegeleb praegu just riskirühmade tööle aitamisega läbi töökeskuste, samuti viisime mitmetes keskustes läbi Ole kaasas koolitusi, on Euroopa tasandi kohtumise teema meie jaoks väga aktuaalne," rääkis Kadri Seeder.

"Arvutite, Interneti, erinevate programmide ja seadmetega seonduv areneb nii kiiresti, et enamus inimesi sellega sammu pidada ei jõua, kuigi võidakse olla ka igapäevased arvutikasutajad. Eelised nii hariduse omandamisel, tööturul osalemisel kui ka oma ettevõtte arendamisel on kiiretel iseõppijatel, kõik inimesed seda aga ei ole. Meie peame oma missiooniks aidata järgi just tõmbekeskustes väljapool elavaid inimesi, et läbi digitaalsete oskuste arendamise parandada nende töötamise ja õppimise võimalusi. Seega on väga huvitav kuulda-näha, mida teiste riikide sarnased organisatsioonid teevad," lisas Kadri.

Kokkusaamisel osalevad kaugtöökeskuste eestvedajad üle Euroopa, samuti uurijad ja organisatsioonid, mis aitavad vähendada IKT arengust tekkivaid lõhesid ühiskonnas. Üheskoos arutatakse, kuidas tagada kaugtöökeskuste jätkusuutlikkus, räägitakse keskuste rollist digitaalsete oskuste arendamisel, samuti vahetatakse kogemusi uute teenust ja toodete arendamisel.  

Üritusel antakse üle ka kaugtöökeskuste parimate praktikate auhinnad. Targa töö ühing kandideeris naiste tööhõive edendamise kategoorias Abja, Laulasmaa, Kõnnu ja Paide keskuste näidetega.

Euroopa kaugtöökeskuste organisatsioon (Telecentre-Europe) sai alguse mitte-formaalsest koostööst 2008. aastal, 2010. aastal moodustati rahvusvaheline mittetulundusühing, mis koondab keskusi üle Euroopa. Organisatsiooni ja selle liikmete eesmärk on vähendada IKT lahenduste kiirest arengust tulenevaid lõhesid ühiskonnas põlvkondade, piirkondade jm gruppide vahel.

Lisainfo: Liisi Peets, 53614919, liisi@smartwork.ee