See küsimustik aitab hinnata, kuivõrd kaugtöö vorm sobib Sulle.

Palun vali, kumb väide sobib sinu kirjeldamiseks paremini. Kui sa oled enda suhtes aus, on need vastused sisendiks sellele, kuidas kaugtöö peaks sinu puhul korraldatud olema.

a) Ma naudin iseseisvalt töötamist.
b) Ma eelistan töötamist teistega koos.
   
a) Mulle meeldib ise probleemidele lahendusi leida.
b) Mulle meeldib, kui on keegi, kelle poole probleemide tekkimisel pöörduda.
   
a) Olen algatusvõimeline inimene.
b) Jätan algatused hea meelega teistele.
   
a) Ma ei lükka oma ülesandeid edasi.
b) Kipun sageli oma ülesandeid edasi lükkama.
   
a) Suudan tähtaegu seada ja neist kinni pidada.
b) Mul on tähtaegadest kinni pidamisega sageli raskusi.
   
a) Mulle meeldib organiseerida ja planeerida.
b) Eelistan, kui töö organiseerimise ja planeerimisega tegeleb keegi teine.
   
a) Suudan end distsiplineerida.
b) Vajan distsipliiniks kindlaid reegleid ja kontrolli.
   
a) Suudan ja tahan lahendada kaugtööga kaasnevaid administratiivseid ülesandeid.
b) Eelistan mitte tegeleda administratiivsete ülesannetega.                
   
a) Suudan pöörata võrdselt tähelepanu nii põhieesmärkidele kui pisidetailidele.
b) Korraga suudan tegeleda kas ainult põhieesmärkidega või ainult pisidetailidega.
   
a) Ma ei vaja pidevat suhtlemist teiste inimestega.
b) Vajan pidevat suhtlemist teiste inimestega.
   
a) Suudan töötada tulemuslikult ilma, et saaksin teistelt tagasisidet.
b) Minu jaoks tagasiside minu töö kohta väga oluline.
   
a) Tunnen ennast hästi nii töötades kodus, kontoris või muus kohas, kus on selleks vajalik keskkond.
b) Minu jaoks on oluline, et saaksin käia tööandja juures kontoris.
   
a) Ma ei vaja teistelt pidevat tagasisidet või juhendamist.
b) Töö juures vajan pidevat tagasisidet ja juhendamist.
   
a) Mul on kaugtööks vajalikul tasemel suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus, st suudan telefoni, e-maili, Skype vms vahendusel efektiivselt ja meeldivalt suhelda.
b) Mitte silmast-silma, vahendatud suhtlemisel (telefon, e-mail, Skype jms) tunnen ennast ebamugavalt ja puudu jääb eneseväljendusoskusest.
   
a) Suudan valida õige töötempo, et mitte üle töötada ega ka aega raisata.
b) Sageli võtavad mul asjad rohkem aega, kui olen planeerinud.
   
a) Suudan hästi keskenduda ja eirata faktoreid, mis ei aita eesmärgi täitmisele kaasa.
b) Mul on raskusi keskendumisega, lasen end kergesti eksitada ja eesmärgi täitmiselt kõrvale juhtida.
   
a) Mul on kaugtööks vajalikul tasemel arvutikasutamise oskus: valdan hästi oma tööga seotud programme ja omandan kiiresti uuendused või uued tööoperatsioonid nendega.
b) Minu arvutikasutamise oskus on puudulik: ma ei saa sageli vajalike tööoperatsioonidega hakkama ja vajan juhendamist ja koolitust.

Mida rohkem on teil "a)" vastuseid, seda paremini sobib teile kaugtöö vormis töötamine. Kui teil on palju "b)" vastuseid, aga soovite siiski kaugtöö vormis töötada, tuleks töökorraldusel ja juhtimisel sellega arvestada.

Test on välja töötatud Kaugtöö Ühingu ekspertide Ave Kala ja Kadri Seederi poolt, kasutades Telecommuter Self-Assessment testi (vt http://www.allearnatives.com/telecommuting/self-assess.asp) ja teisi Internetis leiduvaid enesehinnangu küsimustikke