Kaugtöökeskuse all mõistetakse tavaliselt inimese elukoha lähedal või logistiliselt sobivas kohas asuvaid kontoriruume, kus on tagatud töötamiseks vajalikud tingimused (töökeskkond, ergonoomika, sidevahendid, IKT) ja kus töötavad ühe või mitme organisatsiooni kaugtöötajad, asudes eemal oma vahetust juhist (vabakutseliste puhul tellijast).

Maapiirkondades ja väiksemates linnades asuvad kaugtöökeskused võimaldavad inimestel töötada oma elukoha lähedal, hoides niimoodi kokku tööle ja töölt tulekuks kuluvat aega, võimaldades paremini korraldada töö- ja isiklikku elu ning valida meelepärast elukeskkonda.

Linnades asuvad (kaug)töökeskused võivad samuti aidata kokku hoida sõitmisele kuluvat aega, oluline on aga kontorikulude kokkuhoid – mitme ettevõtte vahel jagatud paindlikud kontorid, büroohotellid, vabakutseliste koostöökeskused, hubid jms on uued kiiresti paljunevad nähtused. 

Võrreldes kodus või kohvikus töötamisega on (kaug)töökeskustel mitmeid eeliseid: keskuses saab suhelda teiste kaugtöö tegijatega, IT tugi ja suhtlusring omakorda aitavad arvutialaseid oskusi hoida ning juurde õppida, töökeskkond on turvaline ja töötervishoiu nõudeid arvestav, töötaja saab pühenduda tööle ja pea tegelema olmemuredega. Lisaks on kaugtöökeskuste kulud läbipaistvad, mis võimaldab tööandjal töötajale kaugtöötamisega seotud kulud lihtsalt kompenseerida ning ei tekita küsimust erisoodustusest.

Kaugtöökeskuste põhiteenus on töökohtade väljarentimine, lisateenusteks võivad olla IT toe pakkumine, koolitus- ja arendustegevused, lastehoid vms. Keskus võib olla orineteeritud loomemajandusele, külaelu edendamisele, ühendada ühe valdkonna töötajaid (nt IT, raamatupidamine) või erinevaid töötajaid.

Vaata pikemalt keskuste tüüpide ja kaugtöökeskuse loomise kohta kaugtöö wikist.

Kaugtöökeskuste kaardile oleme kandnud kõik MTÜ-d, keskused ja eestvedajad, kes kaugtöö mõtet toetavad ja piirkonnas edendavad. Kaardilt on leitavad ka nende kontaktid.

Kaugtöökeskuste rubriigis on toodud pildimaterjal ja lühikirjeldus keskuste kohta, mida külastasime 2011. a. septembris Targa töö tuuri käigus. Kindlasti ei ole see ammendav loetelu Eestis tegutsevate kaugtööd toetavate keskuste osas, kuid aitab näidata, kui erinevad võivad keskused olla.