PRESSITEADE

18. märtsil stardib üle-euroopaline arvuti ja internet kasutamise nädal Get Online Week, mis on suunatud tööks vajalike e-oskuste parandamisele ja infotehnoloogia ning telekommunikatsiooni (IKT) valdkonna tööde tutvustamisele. Eestipoolne kampaania partner on Targa töö ühing, koostööd tehakse Vaata Maailmaga, CV-Online-ga, noorte tööhõive projektiga Nupp tööle!, MicroSofti ja Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooni liiduga.

Uuringud näitavad, et vajadus IKT oskustega töötajate järele kasvab keskmiselt 3% aastas, samal ajal kui alla poole töötajatest (47%) ei ole kindlad oma arvuti- ja internetikasutamise oskuste vastavuses tänastele tööturunõuetele.

Arvuti- ja internetikasutamise nädala Get Online Week tegevusi viiakse läbi ligi 30-s riigis ligikaudu 10 000 Euroopa IKT õppega tegelevas keskuses nagu koolid, raamatukogud, avatud internetipunktid, koostöökeskused jt. Euroopa tasandil koordineerib tegevusi Telecentre-Europe, kampaaniat toetavad Accenture, Liberty Global ja Microsoft. Kampaania toimub kolmandat aastat järjest, Eesti osaleb selles teist aastat.

Kui algselt oli kampaania suunatud inimeste toomisele arvuti juurde ja interneti kasutamise õpetamisele, siis nüüd on rõhk rohkem e-oskuste taseme tõstmisel ja inimeste ümberõpetamisel. Selle aasta tegevused pööravad tähelepanu noorte sotsiaalvõrgustike kasutamisele ja oma virtuaalse imidži kujundamisele, samuti interneti teel õppimisele ja IKT valdkonna tööde tutvustamisele.

Sarnaselt eelmise aastaga on võimalik testida oma tööalaseid e-oskusi Skillage.eu leheküljel, kus vastajale esitatakse juhuslik valik 100-st küsimusest tööle kandideerimise, efektiivsuse, kommunikatsiooni korralduse, sotsiaalmeedia ja dokumendi halduse osas. Eelmisel aastal oli kogu Euroopa võrdluses Eestist kõige rohkem vastuseid – üle nelja tuhande – teisi riike edestati mitmetuhande vastajaga. Ka testi tulemused olid Eestis kõige paremad – seda nii üldarvestuse kui noorte hulgas.

Riikide vaheline võistlus käib ka selles osas, kellel õnnestub rohkem inimesi kampaaniasse kaasata. Vastates viiele lihtsale küsimusele aadressil http://counter.getonlineweek.eu/, saab märku anda, et oled osalenud kampaanias ja vaadata osalejate arvu riikide võrdluses Euroopa kaardil.

Eestis toimub mitmeid kampaania teemaga seotud üritusi:

– 15.– 16. märtsil toimus avatud noortekeskustes üle Eesti IT ÖÖ, mille käigus arutlesid noored, miks IT eriala on parim valik. Mõttetalgute tulemusena valminud plakateid, esitlusi ja videoid saab näha StartIT Facebook´i keskkonnas ja www.startit.ee kodulehel. Ettevõtmise eestvedajateks on Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) koostöös MTÜ-ga Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.
– 19. märtsil kell 17:00 esitleb Vaata Maailma Solarise Apollo raamatupoes raamatut “Robootika?… See on imelihtne!” LEGO MINDSTORMS programmeerimine C-keeles. Author: Leivo Sepp
– 20. märtsil korraldab ITL konverentsi IT kui Eesti majandusmootor 2020, vt lähemalt: http://www.itl.ee/?op=body&id=18&art=1119
– 20.-22. märtsil toimuvad CV-Online ja projekti Nupp tööle! koostöös online koolitused, kus räägitakse tööle kandideerimisest, palkadest, IKT valdkonna ametitest ja sotsiaalmeediast. Koolitused toimuvad CV-Online FaceBooki lehel.

Kampaania kohta lähemalt saab lugeda www.getonlineweek.eu
Lisainfo:
Kadri Seeder
Targa töö ühingu projektijuht
5093039