Get Online Week on iga aasta märtsis toimuv üle-euroopaline teavituskampaania, mis julgustab ja õpetab inimesi oskuslikumalt kasutama tehnoloogiat ja internetti ning seeläbi osa saama kõigist e-maailma võimalustest. Esimene kampaania toimus 2010. aastal.

Kampaania peakorraldaja on Euroopa kaugtöökeskusi, avatud interneti punkte ja IKT koolituskeskuste võrgustikke ühendav Telecentre-Europe. Kampaaniat toetavad IKT ettevõtted ja riigiasutused. 

Get Online Week 2014

24.-30. märtsil 2014 toimuv kampaania on suunatud eelkõige tööhõivele. Vajadus IKT-spetsialistide järele kasvab, samal ajal on tööpuuduse määr Euroopas suhteliselt kõrge. Järjest enam ametikohti eeldab töötajatelt heal tasemel e-oskusi, samas teadlikus nende vajalikkusest ja oskused ise õppida on madalad. 

Kampaanias osalevad internetipunktid, raamatukogud, koolituskeskused ja erinevad ühendused 30 riigist.

Get Online Week 2014 on osa E-oskused tööhõives kampaaniast, mida viivad ellu Euroopa Komisjoni initsiatiivil DIGITALEUROPE ja European Schoolnet. Mõlemaid kampaaniaid toetab Grand Coalition for Digital Jobs.

Get Online Week Eestis

Eesti poolseks partneriks Get Online Week kampaania läbiviimisel on kolmandat aastat järjest Targa töö ühing. Koostööd tehakse paljude partneritega, sh ka Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga, mis on „E-oskused tööhõives“ Eesti poolne partner. 

Täname kõiki koostööpartnereid. Suur tänu ka Birgy Lorenzile Pelgulinna Gümnaasiumist ideede eest!

Kontakt

Targa töö ühingu projektijuht: Kadri Seeder, kadri@smartwork.ee, 5093039