Üle-euroopaline teavituskampaania Get Online Week algab 24. märtsil, aga juba on valminud esimesed e-oskusi ja e-teadmisi testivad mängud.

Testige oma teadmisi Get Online Week lehel:

E-viktoriin Tark mees internetis

Arvutiosade tundmise mäng

 

IKT erialade teadmise mäng

 

IKT ajaloo mäng

 

Lae alla teavitusleht koos linkide ja mängude QR koodidega.

Get Online Week on iga-aastane üle-euroopaline teavituskampaania, mis julgustab ja õpetab inimesi oskuslikumalt kasutama tehnoloogiat ja internetti ning seeläbi osa saama kõigist e-maailma võimalustest.

24.-30. märtsil 2014 toimuv kampaania on suunatud eelkõige e-oskustele, mis aitavad tööelus paremini hakkama saada. Eesti poolt on kampaania ametlikuks partneriks ja eestvedajaks Targa töö ühing,

Sel aastal Eestis läbiviidava kampaania peateema on e-oskused tööelus.

Osale kampaania tegevustes ja võida auhindu!

Auhindade pilt