Targa töö Ühing
PRESSITEADE

„Heade e-oskustega töötajad on tuleviku tööturul edukamad – nad on oma töös efektiivsemad, oskavad end paremini pakkuda, infos orienteeruda ning erinevaid e-teenuseid kasutada,“ ütles täna Tallinna Karjääripäeval esinev Targa töö ühingu projektijuht ja Palgainfo Agentuuri analüütik Kadri Seeder.

„Kui tänasel tööturul on ehk veel ameteid, kus saab ka ilma e-oskusteta hakkama, siis tulevikus on e-oskused sama elementaarsed kui kirjaoskus,“ lisas Seeder.

„E-oskused on lai mõiste ja sisaldab endas nii erinevate seadmete kui tarkvarade kasutamist. Väga oluline on võime ise õppida, et oma oskusi konkurentsivõimelisena hoida. Palgainfo Agentuuri, Targa töö ühingu ja Microsofti koostöös läbiviidud töötajate küsitlus näitas, et üle poolte töötajatest ei saa tööandja poolt uute seadmete või tarkvara kasutuse võtul koolitust, mis tähendab, et tuleb ise kohaneda ja õppida,“ rääkis Seeder.

Tema sõnul on tulevikus edukamad just need töötajad, kes on avatud uuendustele, suudavad kiirelt ise uusi oskusi omandada ning juhivad teadlikult oma tööelu. Head e-oskused aitavad end erialaselt täiendada, tööturul orienteerumiseks vajalikku infot leida ning seeläbi end ka paremini müüa. Seepärast on oluline teadvustada e-oskuste vajalikkust nii noorte tööturule sisenejate, tööturul olijate kui ka töötute seas.

Teemanädalat „Terve karjäär“ viib läbi Eesti Karjäärinõustajate Ühing. Tallinna Karjääripäev toimub täna, 27. märtsil 2014 hotellis „Euroopa“ (Paadi 5). Vt programmi: http://www.kny.ee/tervekarjaar/tallinna-karjaaripaev

24.-30. märtsini viib Targa töö ühing koostöös partneritega läbi „E-oskused tööelus“ kampaania, mis on osa üle-euroopalisest teavituskampaaniast Get Online Week. Tallinna Karjääripäeval toimuv ettekanne on üks osa kampaaniast.

Teavituskampaania raames on Targa töö ühing koostöös partneritega pakkunud noortekeskustele ja koolidele välja harivad mängud karjäärivalikute, tööelu ja IKT-ga seotud teemadel, mille eesmärk on muuta õppimine huvitavaks ning hajutada hirme „keerulise“ IKT ees. Vt lähemalt: http://smartwork.ee/et/getonlineweek/mangud.

Get Online Week kampaania partnerid Eestis on Competence büroohotell, Eesti populaarseim tööportaal CV Keskus, informaatika õpetajad, Intervjuu.eu, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Karjäärinõustajate ühing, Microsoft Eesti, rahvusvaheline koostööprojekt Micropol, noortekeskused, Palgainfo Agentuur, Rajaleidja, Eesti Töötukassa, Vaata Maailma Sihtasutus, video CV-de ja töökuulutuste portaal VaataAmet.

Lisainfo:
Targa töö ühingu projektijuht:
Kadri Seeder
kadri@smartwork.ee
5093039

Taustainfo:
Get Online Week kampaania peakorraldaja on Euroopa kaugtöökeskusi, avatud interneti punkte ja IKT koolituskeskuste võrgustikke ühendav Telecentre-Europe. Kampaaniat toetavad IKT ettevõtted ja riigiasutused ning see on osa suuremast e-oskusi väärtustavast kampaaniast E-Skills for Jobs, mida viivad ellu Euroopa Komisjoni initsiatiivil DIGITALEUROPE ja European Schoolnet. Eesti poolt juhib e-oskuste kampaaniat Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit. Mõlemaid kampaaniaid toetab Grand Coalition for Digital Jobs.