Kaugtöö rakendamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes

Kaugtöö rakendamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes Sander Põllumäe, 2003 Sander Põllumäe magistritöö  “Kaugtöö rakendamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes" käsitleb kaugtööd läbi avaliku sektori prisma. Autor märgib sissejuhatuses, et kuna kaugtööd puudutavas kirjanduses on pööratud vähe tähelepanu avalikule sektorile, soovib ta aidata kaasa riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste töökorralduse parandamisele kaugtöö võimaluste uurimise ja [...]

By | November 30th, 2010|Uuringud|Comments Off on Kaugtöö rakendamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes

Infotehnoloogia, telekommunikatsiooni ning kaugtöö kasutuse mõju tööhõivele

Infotehnoloogia, telekommunikatsiooni ning kaugtöö kasutuse mõju tööhõivele Tellija: Sotsiaalministeerium, Ariko Marketing, 2002 Nimetatud uuring on senini ainus riiklikul tellimusel teostatud uuring Eestis, mis käsitleb kaugtöö temaatikat niivõrd laiahaardeliselt. Ülevaade koosneb kolmest osast. Põhiuuringu käigus küsitleti 300 ettevõtet kaugtöö kasutamise ja sellega seonduvate küsimuste kaardistamiseks. Lisaks viidi läbi kvaliteetuuring ehk süvaintervjuud loetud hulga ettevõtete juhtide või spetsialistidega. [...]

By | November 30th, 2010|Uuringud|Comments Off on Infotehnoloogia, telekommunikatsiooni ning kaugtöö kasutuse mõju tööhõivele

Kaugtöö avalikus halduses

Kaugtöö avalikus halduses Raport Peaministri büroole, 2000 2000. a. koostas haldusreformi töörühm raporti peaministri büroole “Kaugtöö avalikus halduses”. Ülevaade käsitleb kaugtöö kui töömeetodi kasutamisvõimalusi riigi haldusjuhtimise korraldamisel. Aruanne otsib vastust küsimustele, kuidas ja mis eesmärgil rakendada kaugtööd Eestis. Kaugtöö kasutamise tulemustena nähakse halduskulude vähendamist, riigitöötajate tööjõubaasi laiendamist, ametnikkonna motiveerituse, isikliku vastutuse ja efektiivsuse suurendamist ning [...]

By | November 29th, 2010|Uuringud|Comments Off on Kaugtöö avalikus halduses