Virtuaalse meeskonnatöö pädevuste arendamine

Käesoleva projekti eesmärk on kasvatada õppijate virtuaalse meeskonnatöö pädevusi. Virtuaalse meeskonnatöö pädevused on olulised selleks, et praegused õppijad ja tulevased töötajad kohaneksid paremini töömaailma kiirete muutustega, ning suudaksid võtta maksimumi Euroopa ühisturu eelistest.

Projekti raames luuakse õppemoodul, mida saavad õppetööse integreerida nii keskkoolid kui ülikoolid. Õppemoodul koosneb õpiväljundite ning õppemeetodite kirjeldusest, õppematerjalidest ning hindamiskriteeriumite kirjeldusest.

Targa Töö Ühingu roll projektis on olla sillaks projekti meeskonna ja ärisektori esindajate vahel. Me loome aluse sellele, et loodav õppemoodul ja seeläbi arendatavad pädevused vastaksid ettevõtete tänastele ja tulevastele vajadustele.

 

Projekti esimeses faasis sai rahvusvahelisee uurimustöö tulemusena loodud virtuaalse meeskonnatöö pädevuste raamistik. Raamistik on tasuta kasutamiseks kõigile huvilistele.

 • Partnerid

  • University of Dubrovnik
  • Estonian Business School (EBS)
  • LAB University of Applied Sciences
  • Targa Töö Ühing
  • Higher School of Economics and Trade, Dubrovnik
  • IHF asbl
 • Lisainfo

  Projekti rahastaja: ERASMUS
  Projekti kestvus: 06.03.2021-05.03.2023
  Lisainfo: Sirja Sulakatko, sirja@smartwork.ee, projektijuht

  Loe lisa projekti ametlikult kodulehelt.

 

Projekt on saanud rahastust Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmist. Publikatsiooni sisu kajastab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.

Lisaküsimuste korral pöördu: info@smartwork.ee