Tingimused

Organisatsioonide all mõistetakse ettevõtteid, ametiasutusi, kohalikke omavalitsusi, valitsusväliseid organisatsioone, avalik-õiguslikke asutusi, nende osi või ühendusi, millel on oma tegevusvaldkond ja iseseisev juhtimine, olenemata sellest, kas nad on iseseisvad juriidilised isikud või mitte.

Kandideerimistingimused:

 • Vähemalt üks töölepinguga töötaja, kes ei kuulu äriregistri sissekande alusel organisatsiooni juhatusse ega omanikeringi.
 • Organisatsioon peab olema tegutsenud vähemalt ühe aasta.
 • Vastutustundlik käitumine:
  • maksuvõla puudumine,
  • ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud,
  • ei ole pankrotis ega likvideerimisel

Kandideerimiseks peab organisatsioon täitma elektroonilise sooviavalduse, mis koosneb kolmest osast:

 1. Üldandmete ankeet
 2. Lühiküsimustik organisatsiooni kaugtöö rakendamise kohta
 3. Lisaks tuleb saata vähemalt 1 foto oma ettevõtte kaugtöörakendamisest.

Sooviavalduse saab täita siin. Foto palun saata aadressile ave@smartwork.ee

Kandideerimisavalduste viimane saatmistähtaeg on 29. mai südaöö. Juhul kui organisatsioon vastab kandideerimistingimustele, saadetakse organisatsioonile vastus koos registreerimiskinnitusega ja märgise kasutamise juhistega meilile. Muuhulgas edastatakse link märgise allalaadimiseks.

Lisaküsimuste korral kirjutage ave@smartwork.ee.