Korduma kippuvad küsimused

Mis on Kaugtöö Tegija märgise konkurss?

See on Targa Töö Ühingu, Elisa ja Eesti Personalijuhtimise ühingu PARE ja ellukutsutud projekt, edendamaks kaugtööd Eestis ja tunnustamaks neid ettevõtteid, kes kaugtöövõimalusi oma töötajatele pakuvad. Kaugtöö Tegija märgis antakse välja juba neljandat aastat.

Miks võiks Kaugtöö Tegija konkursist osa võtta?

Kaugtöö Tegija annab võimaluse tunnustada neid, kes kaugtöötamist oma ettevõttes rakendavad ja innustada proovima neid, kes veel ei ole kaugtöötamisega nii palju kokku puutunud. Kandideerimise käigus saavad nii töötajad kui ka juhid analüüsida, kuidas kontorist väljas töötamine sujub ning teha selle põhjal järeldusi.

Märgis on heaks võimaluseks näidata, et ettevõte panustab oma töötajate rahulolu suurendamisse ning aitab tööaega paindlikumalt korraldada.

Kuidas märgist oma ettevõtte kommunikatsioonis kasutada?

Märgis on heaks näiteks selle kohta, et ettevõte panustab oma töötajate rahulolu suurendamisse ning aitab tööaega paindlikumalt korraldada. Märgist on sobilik kasutada ettevõttega seotud materjalides (sh koduleht, töökuulutused jms). Täpsem info saadetakse märgise saajatele meili teel.

Kui kaua märgis kehtib?

Märgis kehtib kolm aastat. Seejärel on võimalus märgist pikendada, analüüsides vahepealsel ajal toimunud muudatusi ja arenguid ettevõttes. Kõik aegunud märgise omanikega võetakse ühendust ja selgitatakse pikendamise võimalusi.

Miks nomineerida juhte erikategoorias “Parim kaugtööd soosiv juht”?

Juhtimisel on kaugtöö toimimises võtmeroll. Kaugtöö saab ettevõttes tõesti hästi toimida siis, kui organisatsioonis on avatud mõtteviis ja töötajate ning juhtide vahel valitseb usalduslik koostöö, mis lubab tööd paindlikumalt teha, olenemata asukohast.

Konkursi tingimused

Organisatsioonide all mõistetakse ettevõtteid, ametiasutusi, kohalikke omavalitsusi, valitsusväliseid organisatsioone, avalik-õiguslikke asutusi, nende osi või ühendusi, millel on oma tegevusvaldkond ja iseseisev juhtimine, olenemata sellest, kas nad on iseseisvad juriidilised isikud või mitte.

Kandideerimistingimused:

 • Vähemalt üks töölepinguga töötaja, kes ei kuulu äriregistri sissekande alusel organisatsiooni juhatusse ega omanikeringi.
 • Organisatsioon peab olema tegutsenud vähemalt ühe aasta.
 • Vastutustundlik käitumine:
  • maksuvõla puudumine,
  • ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud,
  • ei ole pankrotis ega likvideerimisel

Kandideerimiseks peab organisatsioon täitma elektroonilise sooviavalduse, mis koosneb kahest osast:

 1. Üldandmete ankeet
 2. Lühiküsimustik organisatsiooni kaugtöö rakendamise kohta

Kandideerimisavalduste viimane saatmistähtaeg on 29. mai südaöö. Juhul kui organisatsioon vastab kandideerimistingimustele, saadetakse organisatsioonile vastus koos registreerimiskinnitusega ja märgise kasutamise juhistega meilile. Muuhulgas edastatakse link märgise allalaadimiseks. 2020. aasta märgise saajad kuulutati välja 11. juunil.

Märgist antakse välja kolmeks aastaks, seejärel saab märgist pikendada. Kõiki aeguva märgisega ettevõtteid teavitatakse ja pakutakse pikendamisvõimalust.

Lisaküsimuste korral kirjutage ave@smartwork.ee.