Praktilised tööriistad kaugmeeskondade juhtimiseks

Aina enam ettevõtteid liigub suunas, kus paindlikud töövõimalused ei ole enam üksikutele töötajatele antud privileeg vaid saamas nn. hügieenifaktoriks – see toob omakorda juhtidele lisaväljakutseid.

Meie juhtimisalased koolituspaketid on koostatud tänapäevased juhtimisalaseid väljakutseid silmas pidades. Kõik paketid on praktilise väljundiga: teeme koolituse jooksul ära nii palju tööd, kui võimalik, et aidata juhtidel väärtuslikku aega kokku hoida. Koolituspakette saab tellida üksikult või kombineerides teiste koolitustega (vastavalt pakettide arvule hakkab kehtima erihind – kokkuleppel).

Koolituspaketid hõlmavad kolme peamist väljakutset paindlike töövormide juurutamisel:

Koolituse nimi: Kaugtöö valutu ja efektiivne juurutamine organisatsioonis Tõeliselt tulemuslikud meeskonnad – objektiivselt ja ilustamata Kaugtöö kokkulepete sõlmimine
Praktiline väljund: Tegevuskava kaugtöö juurutamiseks vastavas organisatsioonis Tiimi ning tiimiliikmete objektiivsed mõõdikud ning tegevuskava eesmärkide saavutamiseks Organisatsiooniülesed või tiimipõhised kaugtöö kokkulepped
Meetodid: Läbi probleemi- ja lahendustepuu meetodi sõnastatakse ühiselt projekti eesmärk, kaardistatake peamised kitsaskohad ja vajalikud sammud eesmärgini jõudmisel. Esimesel kohtumisel saavad osalejad vajalikud teadmised, kuidas mõtestada erinevate tiimiliikmete rolli organisatsioonis ning milliseid mõttemustreid kasutada, et toimivaid mõõdikuid leida ning eesmärke kokku leppida. Seejärel toimub iseseisev töö meeskonnaga.
Teisel kohtumisel esitatakse töö tulemusi ja antakse tagasisidet.
Vastavalt koolitusel osalejatele (juhid või meeskonnad) sõlmitakse praktiliste tegevuste tulemusena organisatsiooni ülesed või meeskonnasisesed kaugtöö kokkulepped.
Maht: 8h 3h+3h 8h
Maksumus 1200 1000 1200
Grupi suurus >15 >8 >12
Koolitaja Ave Laas / Sirja Sulakatko Mailiis Ploomann Ave Laas / Sirja Sulakatko

Koolitajad

 • Mailiis Ploomann

  Elisa Eesti telekomiteenuste valdkonna juht, kes on eraklientidele suunatud tooteid ning teenuseid juhtinud juba aastast 2009. Päris alguses tootejuhina, hiljem osakonna juhina ning 2018. aastast juhtides valdkonda, mis vastutab ~100 miljoni euro suuruse käibega portfelli eest.

  Tulenevalt Elisa kui ettevõtte omapärast, on suur osa juhtimiskogemusest omandatud just võimuta juhtimise ehk maatriksjuhina, mis on andnud võrratult väärtuslikud tööriistad ka enda meeskonna juhtimisel. Kokku on telekomiteenuste valdkonnas erinevaid tiime (ja tiimijuhte) 9, kokku inimesi 50 ringis ning vastutusalad varieeruvad teenuste ja seadmete elukaare juhtimisest kuni oma seadmehoolduse jaeketini (Fonum) ning tasulise klienditeeninduseni (Tasuline Tehniline Tugi). Kõige nooremaks tooteperekonnaks lisandus 2017. aastal tehisintellekti praktilise rakendamise koordineerimine üle terve ettevõtte, mille kõige tuntumaks väljundiks on teenindusrobot Annika www.elisa.ee/kratid

  Tootejuhtimise kui valdkonna igapäevasteks töövahenditeks on kõik klassikalise turundusmiksi komponendid, ent lisaks sellele on Mailiisi kogemustepagasisse ajajooksul kogunenud tuhandeid tunde sisekoolitajana (omades ka DISCi konsultandi sertifikaati), start-upidele mentoriks olemist ning mitmete aastate ettevõtte strateegiatöö koostöös vedamist.

  Viimased aastad on Mailiis pühendanud lisaks põhitööle just juhtide koolitamisele ja nõustamisele ning 2021. aasta alguses said praktilised näpunäiteid juhi tööriistadest kokku kogutud ka raamatusse „Juhi esimene käik“, mille leiab Elisa Raamatu keskkonnast www.elisa.ee/raamat

 • Ave Laas

  Ave on kaugtöö teemadega tegelenud juba üle 20- aasta. Ta on raamatute “Töö ja pere – pandlik töökorraldus ja lastevanemate tööhõive” ning “Töö ja pere – meie lood” üheks kaasautoriks ja sisuliseks toimetajaks. Targa Töö Ühingu alt on Ave koolitanud mitmeid erinevaid meeskondi nii era- kui avalikust sektorist (Innove, Swedbank, Tallinna Linn, Tallinna Ülikool, Justiitsministeerium, Siseministeerium, Sisekaitseakadeemia jms). Lisaks omab Ave laialdasi kontakte erinevate ekspertide ja organisatsioonidega üle Euroopa. Ta on vastutanud välisekspertide kaasamise eest (alates lektori valiku protseduuridest kuni tänukirjadeni) Eestis toimuvatele kaugtöö teemalistele koolitustele, seminaridele ja konverentsidele.

 • Sirja Sulakatko

  Sirja on sidunud oma doktoritöös juhtivad uuringud ja parimad praktikad kaug-koostöö juurutamiseks organisatsioonides. Sirja arendab digitaalajastu meeskonnatöö oskusi tuginedes ettevõtetet näidetele, kus kaug-koostöö on tavapärane toimimisviis: Innovation Norway, Microsoft Netherlands, Deloitte, Elisa AS, jjm. Lisaks omab ta ülevaadet Eesti ettevõtetes kaugtöö rakendamise näidetest läbi Targa Töö Ühingu, kus ta juhib  uuringuid ning konsulteerib erinevaid organisatsioone. Kaugtöö entusiastina on tal isiklikku kaugtöötamise kogemust üle kümne aasta. Sirjal on lisaks nii kaasaegsed teoreetilised teadmised kui praktilised oskused nn. “Sügava õppe” meetodidest. St. lisaks uute teadmiste omandamisele, oskavad koolitatavad neid ka hiljem praktikas rakendada. 

Lisaküsimuste korral pöördu: info@smartwork.ee