Efektiivsed kommunikatsioonistrateegiad kaugmeeskondadele

Paindlik töökorraldus toob paratamatult kaasa väljakutseid efektiivse kommunikatsiooni säilitamise osas. Millised digivahendid aitaksid infot kõige paremini hallata ja vahendada? Kes, kus ja millises kanalis peaks infot vahendama? Mismoodi kaasata inimesi video-kohtumiste ajal?

Meie kommunikatsioonialased koolituspaketid on koostatud tänapäevased kommunikatsioonialaseid väljakutseid silmas pidades. Kõik paketid on praktilise väljundiga st. iga koolitusel osaleja omandab enda jaoks praktilisi nippe efektiivsemaks suhtluseks virtuaalses keskkonnas. Koolituspakette saab tellida üksikult või kombineerides teiste koolitustega (vastavalt pakettide arvule hakkab kehtima erihind – kokkuleppel).

Koolituse nimi Efektiivne kommunikatsioon organisatsioonis Efektiivne kaugtöö kommunikatsioon meeskonnajuhtidele Kaasavate virtuaalsete kohtumiste/koolituste läbiviimine
Praktiline väljund Tegevuskava efektiivse ja valutu kommunikatsiooni edendamiseks organisatsioonis Tegevuskava efektiivse ja valutu kommunikatsiooni edendamiseks meeskonnas Praktilised tööriistad kaasavate virtuaalsete sündmuste korraldamiseks
Meetodid Läbi probleemi- ja lahendustepuu meetodi sõnastatakse ühiselt tegevuskava eesmärk, peamised kitsaskohad ja vajalikud sammud eesmärgini jõudmisel. Läbi probleemi- ja lahendustepuu meetodi kaardistatakse ühiselt peamised “pudelikaelad” informatsiooni vahetuse osas, ja luuakse uuenenud informatsioonivahetuse teekond meeskonnale. Kaasava töötoa käigus tutvutakse võimalustega juhtida osalejakogemust erinevatel sündmustel
Maht 8h 8h 2h
Maksumus 1200 1200 450.-
Grupi suurus >15 >15 >12
Koolitaja Ave Laas / Sirja Sulakatko Ave Laas / Sirja Sulakatko Tiina-Katrina Kaber

Koolitajad

  • Tiina-Katrina Kaber

    Pea 20-aastase koolitaja kogemuse ning 13-aastase kaugtöö kogemusega Tiina-Katrina tegeleb igapäevaselt meeskondade arendamisega. Näiteks on ta loonud arengukeskkondi ettevõtetele nagu Eesti Energia, Swedbank, Mooncascade ja Pipedrive. Selleks kasutab ta lähenemist nimega entertraining, mis ühendab kaasavad ja põnevad väljakutsed sisuka teooriabaasiga ning loob keskkonna meeskonnas ühise kogemuse ja arengu tekkimiseks. Lisaks meeskonnatöö parandamisele toetab Tiina-Katrina nii meeskondi kui indiviide ka enesejuhtimise, mõttemustrite muutmise ja kaasavate sündmuste loomise vallas.

  • Ave Laas

    Ave on kaugtöö teemadega tegelenud juba üle 20- aasta. Ta on raamatute “Töö ja pere – pandlik töökorraldus ja lastevanemate tööhõive” ning “Töö ja pere – meie lood” üheks kaasautoriks ja sisuliseks toimetajaks. Targa Töö Ühingu alt on Ave koolitanud mitmeid erinevaid meeskondi nii era- kui avalikust sektorist (Innove, Swedbank, Tallinna Linn, Tallinna Ülikool, Justiitsministeerium, Siseministeerium, Sisekaitseakadeemia jms). Lisaks omab Ave laialdasi kontakte erinevate ekspertide ja organisatsioonidega üle Euroopa. Ta on vastutanud välisekspertide kaasamise eest (alates lektori valiku protseduuridest kuni tänukirjadeni) Eestis toimuvatele kaugtöö teemalistele koolitustele, seminaridele ja konverentsidele.

  • Sirja Sulakatko

    Sirja on sidunud oma doktoritöös juhtivad uuringud ja parimad praktikad kaug-koostöö juurutamiseks organisatsioonides. Sirja arendab digitaalajastu meeskonnatöö oskusi tuginedes ettevõtetet näidetele, kus kaug-koostöö on tavapärane toimimisviis: Innovation Norway, Microsoft Netherlands, Elisa AS, jm. Lisaks omab ta ülevaadet Eesti ettevõtetes kaugtöö rakendamise näidetest läbi Targa Töö Ühingu, kus ta juhib  uuringuid ning konsulteerib erinevaid organisatsioone. Kaugtöö entusiastina on tal isiklikku kaugtöötamise kogemust üle kümne aasta. Sirjal on lisaks nii kaasaegsed teoreetilised teadmised kui praktilised oskused nn. “Sügava õppe” meetodidest. St. lisaks uute teadmiste omandamisele, oskavad koolitatavad neid ka hiljem praktikas rakendada.

Keda me oleme koolitanud

Lisaküsimuste korral pöördu: info@smartwork.ee