Elisa Eesti, konkursi ellukutsuja ja partner

Elisa on tarku tööviise, sh kaugtööd praktiseerinud juba üle viie aasta. Aja- ja kohapaindlikult töötab ettevõttes juba enamus ehk 82% meeskondadest. Tarkade tööviiside teadlik arendamine on end ära tasunud, kuna ettevõttesisesed uuringud näitavad, et vabadus töötamise aega ja kohta valida tõstab töötajate rahulolu ning võimaldab oma tööd tulemuslikumalt teha. Kaugtöö kõrval on Elisa kasutusele võtnud ka teisi targa töö lahendusi, et pakkuda paindlikkust ka neile, kelle tööiseloom nõuab füüsilist kohalolekut. Nii on esindustes kasutusel kuuetunnised tööpäevad ja varasemalt on telemüügiosakonnas testinud ka neljapäevase töönädala formaati.

„Kaugtööst on saamas tavapärane igapäeva töökorralduse osa juba paljudes Eesti ettevõtetes. Olulise tähtsusega on olnud aga 2020. aasta, mis on loonud uusi käitumisharjumusi ja õppimisvõimalusi kohapaindlikuma tööga sina peale saamiseks ja uute tegijate sünniks. Tarkade tööviiside edendajana ja Kaugtöö Tegija märgise konkursi eestvedajana soovime ka ise jätkuvalt näidata eeskuju ja jagada kogemusi, kuidas muutustega kergemini kohanduda ja targemalt oma tööd teha.“

Kaija Teemägi, Elisa personalivaldkonna juht


Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, konkursi ellukutsuja ja partner

Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE  eesmärk on toetada ja edendada inimeste juhtimise arendamist Eestis tegutsevates organisatsioonides. PAREs on üle 400 liikme ning ühing on personalitöö ja inimeste juhtimise valdkonna professionaalide suurim võrgustik Eestis.

“2020. on kaugtöö arengule märgiline aasta. Tehnoloogia areng on juba aastakümne jooksul muutnud seda, kuidas me töötame, kuid koroonapandeemiast põhjustatud kriis kasvatas hüppeliselt organisatsioonide arvu, kus kaugtöötamine kasutusele võeti. Kaugtöö märgis toob esile organisatsioonid, kes on paindlike töövormide kasutamises eeskujuks ning kus kaugtöötamine on läbimõeldud. Need on organisatsioonid, kelle kogemus ja praktika kaugtöö rakendamisel inspireerib ja julgustab ka teisi paindlikke töövorme rakendama.”

Kärt Kinnas, PARE tegevjuht


Workland, konkursi toetaja ja žüriiliige

Worklandi koostöötamiskeskused on inspireeriva disainiga, laialdaste teenuste ning paindlike lahendustega töökeskkonnad, kus on olemas kõik alates erinevas suuruses koosolekuruumidest, lõpetades maitsva kohvi ning ühisüritustega. Worklandi keskused Tallinnas asuvad linna südames ja vanalinna piiril ning neis on produktiivne töötada ja hea areneda nii igas suuruses ja valdkonnas tegutseval ettevõtetel kui ka freelancer’itel. 

“Üha kiiremini muutuvas ärikeskkonnas on paindlikkusel võtmeroll. Targemalt töötamine eeldab teadlikkust valikute tegelmisel ja otsuste langetamisel. Ühelt poolt tähendab see töötamist keskkonnas, mis toetab produktiivsust ning kus töötaja tunneb end õnnelikult ning teisalt majanduskeskkonda sobilikku ärilist strateegiat ning head meeskonna ja koostööpartnerite valikut.”  

Indrek Hääl, Worklandi asutaja ja CEO