Kaugtöö Tegija 2019 aitavad läbi viia kaugtööedendajad Eestis.

Elisa Eesti

Elisa Eesti pakub oma töötajatele võimalust töötada aja- ja kohapaindlikult, et tõsta töötajate rahulolu ning tööefektiivsust. Elisas on käimas üle-ettevõtteline projekt, kus kaardistatakse seda, mil määral töötajad kontorist väljaspool tööülesandeid täidavad ning kuidas seda protsessi efektiivsemaks muuta. Lisaks on Elisa otsustanud pilootprojekti käigus katsetada lühemate tööpäevade kontseptsiooni.


“Kaugtöö märgise ellukutsumine on saanud alguse muutustest tööjõuturul – meie kõigi elutempo on aina kiirem ja aina mobiilsem. Kui täna on isegi toidupoes võimalik käia ilma seda reaalselt külastamata, siis miks ei võiks saada oma tööülesandeid täita töökohta füüsiliselt külastamata. Harjumuste muutmine võtab aga aega ning soovime nõu ja jõuga aidata kõiki ettevõtlikke tööandjaid ja meeskondi, kes soovivad ajaga, tempoga ja noortega kaasas käia.”

Kaija Teemägi, Elisa personalijuht


Eesti Personalijuhtimise Ühing (PARE)

Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE eesmärk on toetada ja edendada inimeste juhtimise arendamist Eesti ettevõtetes ja organisatsioonides. PARE-s on üle 300 liikme ning ühing on personali- ja inimeste juhtimise valdkonna professionaalide suurim võrgustik Eestis. PARE on ka üks kaugtöötamise eestkõnelejaid Eestis.


“Töötajate ootused tööandjale targaks töökorralduseks ja kõrgemaks paindlikkuseks on kõrged ning tööandjad otsivad aktiivselt häid lahendusi pakkumaks töötajatele töövorme, mis tagab efektiivselt nii organisatsiooni tulemuse kui ka isiku vajadused oma aja jagamiseks töö ja eraelu vahel. Kaugtöö on üks paindliku töökorralduse võimalusi, mida toetavad tänapäevased tehnilised võimalused. Kaugtöö saab rajaneda tööandja ja töötaja vahelisele kokkuleppele ja heale usaldavale suhtele. Kaugtöö ei ole kindlasti vähema vastutusega töö, oodatav töötulemus tuleb saavutada ja see eeldab head enesejuhtimise oskust. Kaugtöö on suurepärane võimalus ummikutes ajaveetmise asemel tööd teha. Tänu kaugtööle ei ole me enam üksteisest kaugel sõltumata füüsilisest vahemaast.”