Targa töö ühing

ME EI KÄI TÖÖL, ME TEEME TÖÖD!

Tundub rumal küsida, et “miks tark töö?” – kõik tahavad ju targalt töötada. Paraku on Eestis veel küllalt ametikohti, kus olulised on “tagumiktunnid” ja mitte töö tulemus.

Targa töö all mõistame  töökorraldust, kus on arvestatud mõlema poole – tööandja ja töövõtja – vajadusi, kus töötajatel on suurem vabadus, aga ka vastutus oma töö tulemuste eest. Targa töökorralduse puhul valitakse töö aeg, koht ja viis vastavalt sellele, mis töö tulemuse seisukohalt kõige otstarbekam on. Märksõnad on paindlikkus, partnerite koostöö, iseseisvus ja ettevõtlik suhtumine, samuti  oskuslik kaasaegsete IKT vahendite kasutamine.

Tark töökorraldus aitab meie hinnangul kaasa:

 • regionaalsele arengule;
 • tööhõivele ja targa töökorralduse levikule;
 • ressursside otstarbekamale kasutusele;
 • loodushoiule.

Targa Töö Ühing peab oluliseks:

 • Paindlike töösuhete arengut, kus töösuhte osapooled on võrdsed partnerid ja kõiki töövorme koheldakse seaduse mõttes võrdselt.
 • Targa töökorralduse laiemat kasutust, kus oluline on töö väljund ja tulemus ning kus töö tegemise aeg ja koht valitakse selle järgi, kus see on kõige tulemuslikum.
 • Inimeste potentsiaali kõige paremini ära kasutavat tööelu korraldust, kus inimestel on suurem vabadus oma töötamise aja, koha ja viisi valikul, samuti ka suurem vastutus töö tulemuse ja oma karjääri eest.
 • Maapiirkondade arengut, kus võtmesõnaks on ettevõtlikkus, töökohad ja arengut toetavad hoiakud.

.

Uuringud
2404, 2016

Väljas töötamise päev 2016

Võta 27. mail kaasa oma telefon, süle- või tahvelarvuti ja leia endale mõnus koht vabas õhus töötamiseks. Tänavu me küll füüsilist üritust ei korralda, küll aga oleme nähtavad (sotsiaal)meedias ning seetõttu kutsumegi teid kõiki üleskutsega [...]

1403, 2016

GetOnlineWeek 2016

Sellel nädalal (14.-20. märts) toimub Euroopas ühenädalane digitaalse võimekuse tõstmise kampaania Get Online Week. Eestis toimub selle nädala raames muuhulgas ka noortele suunatud võistlus "Tark youtuber 2016." Eesti noorte seas on äärmiselt populaarseks saanud YouTube’is videode vahendusel blogimine [...]

2603, 2015

Vaata Maailma kutsub arvutimänge mängima

23. märtsist kuni nädala lõpuni tähistatakse üle Euroopa internetioskuste nädalat Get Online, mida sel aastal veab SA Vaata Maailma. Vaata Maailma kutsub kõiki lapsevanemaid, õpetajaid ja huviringide juhendajaid pühendama sel nädalal 10 minutit nutiseadmete turvalise [...]

Kaugtöö keskused Eestis

2017 a. viib Targa töö ühing läbi kaugtöökeskuste kaardistamist. Kui sina oled avamas või juhtimas mõnda kaugtöötamiseks sobivat avalikku töökhta, siis võta meiega ühendust ave@smartwork.ee

Kaugtöökeskuse all mõistetakse tavaliselt inimese elukoha lähedal või logistiliselt sobivas kohas asuvaid kontoriruume, kus on tagatud töötamiseks vajalikud tingimused (töökeskkond, ergonoomika, sidevahendid, IKT) ja kus töötavad ühe või mitme organisatsiooni kaugtöötajad, asudes eemal oma vahetust juhist (vabakutseliste puhul tellijast).

Maapiirkondades ja väiksemates linnades asuvad kaugtöökeskused võimaldavad inimestel töötada oma elukoha lähedal, hoides niimoodi kokku tööle ja töölt tulekuks kuluvat aega, võimaldades paremini korraldada töö- ja isiklikku elu ning valida meelepärast elukeskkonda.

Linnades asuvad (kaug)töökeskused võivad samuti aidata kokku hoida sõitmisele kuluvat aega, oluline on aga kontorikulude kokkuhoid – mitme ettevõtte vahel jagatud paindlikud kontorid, büroohotellid, vabakutseliste koostöökeskused, hubid jms on uued kiiresti paljunevad nähtused.

Võrreldes kodus või kohvikus töötamisega on (kaug)töökeskustel mitmeid eeliseid: keskuses saab suhelda teiste kaugtöö tegijatega, IT tugi ja suhtlusring omakorda aitavad arvutialaseid oskusi hoida ning juurde õppida, töökeskkond on turvaline ja töötervishoiu nõudeid arvestav, töötaja saab pühenduda tööle ja pea tegelema olmemuredega. Lisaks on kaugtöökeskuste kulud läbipaistvad, mis võimaldab tööandjal töötajale kaugtöötamisega seotud kulud lihtsalt kompenseerida ning ei tekita küsimust erisoodustusest.

Kaugtöökeskuste põhiteenus on töökohtade väljarentimine, lisateenusteks võivad olla IT toe pakkumine, koolitus- ja arendustegevused, lastehoid vms. Keskus võib olla orineteeritud loomemajandusele, külaelu edendamisele, ühendada ühe valdkonna töötajaid (nt IT, raamatupidamine) või erinevaid töötajaid.

Vaata pikemalt keskuste tüüpide ja kaugtöökeskuse loomise kohta kaugtöö wikist.

Kaugtöökeskuste kaardile oleme kandnud kõik MTÜ-d, keskused ja eestvedajad, kes kaugtöö mõtet toetavad ja piirkonnas edendavad. Kaardilt on leitavad ka nende kontaktid.

Kaugtöökeskuste rubriigis on toodud pildimaterjal ja lühikirjeldus keskuste kohta, mida külastasime 2011. a. septembris Targa töö tuuri käigus. Kindlasti ei ole see ammendav loetelu Eestis tegutsevate kaugtööd toetavate keskuste osas, kuid aitab näidata, kui erinevad võivad keskused olla.

Kaugtöö tegija 2017

Märgis

Kaugtöö tegija 2017

Alates 2017. aastast annab Targa Töö Ühing välja Kaugtöö Tegija märgist.

Kaugtöö Tegija märgise eesmärk on tunnustada ja kaasata organisatsioone, kes rakendavad kaugtöötamise erinevaid võimalusi. Märgist  on võimalik taotleda kord aastas ning sel aastal toimub kandideerimine 2.-21. maini.

Tulemused tehakse teatavaks 31. mail toimuva rahvusvahelise kaugtööpäeva raames. Siis selguvad ettevõtted, kes Kaugtöö Tegija 2017 märgise omandavad.

Osalema on oodatud kõik nii avaliku kui ka erasektori ettevõtted. Kandideerimistingimustega saab tutvuda siin.

Kaugtöö Tegija märgise konkursi partnerid on Elisa Eesti ja Eesti Personalijuhtimise Ühing (PARE).

Kuidas osaleda?

Osalemine on lihtne.

 1. Kandideerimiseks täitke ankeet: lühiküsimustik organisatsiooni kaugtöö rakendamise kohta ja saatke illustreeriv foto kaugtöö rakendamisest ettevõttes.
 2. Kandideerimisaja jooksul saavad kõik ettevõtted ka nõu küsida oma ala parimatelt spetsialistidelt. Lisaks on 50 esimesel soovijal võimalik laenutada Elisa MiNT mobiilseid internetipulki, mis võimaldavad kontorist väljas töötada, ilma et peaks muretsema internetiühenduse puudumise pärast.
 3. Kvalifitseerumisel saadetakse ettevõtte kontaktisikule täpsemad juhised märgise edaspidiseks kasutamiseks. Tulemused tehakse teatavaks smartwork.ee lehel 31. mail 2017 ehk rahvusvahelisel väljastöötamise päeval.
 4. Soovi korralärkige end osalejaks ka Facebooki ürituse lehel Kaugtöö Tegija 2017.

Tunnustamine

Kvalifitseerunud osalejad võivad kasutada ettevõtte materjalides Kaugtöö Tegija 2017 märgist.

Kõigi osalejate vahel loosib Elisa välja auhindu, mis lihtsustavad koha- ja ajapaindlikku töötamisviisi. Eriauhind antakse välja parima foto saatnud ettevõttele.

Pole veel kaugtöötamist proovinud?

Loe lähemalt, mis on kaugtöö ja kuidas sellega alustada. Lisaks saad ajavahemikul 8.-21. mai küsida kaugtööteemalisi küsimusi Elisa spetsialistidelt.

Tutvu konkursi tingimustega

Projektid

Projektid

Targa töö ühingu projektid

Targa töö ühing on koos oma koostööpartneritega viinud ellu mitmeid põnevaid projekte.

“Iga kuu märtsi viimasel nädalal toimub Üle-Euroopaline digipädevuse ja nutioskuste propageerimise eesmärgil ellukutsutud teavituskampaania GetOnlineWeek. Juba teist aastat järjest toimub Eestis sellel raames vlogide konkurss “Tark Youtuber”. Vaata rohkem :…..”

GET ONLINE WEEK 2013-2017

“I

2015 a. viis Targa Töö Ühing ellu projekti E-uropa, mille raames tutvustati Eesti noortele Euroopa Parlamendiga ja Euroopa Komisjoniga suhtlemisvõimalusi, kasutades selleks sotsiaalmeediat ja internetti. 

GET ONLINE WEEK 2013-2017

2015 a. viis Targa töö ühing ellu projekti e-europa, mille raames tutvustati Eesti noortele Europopa Parlamendi ja  Euroopa Komisjoniga suhtlemisvõimalusi  kasutades sellest sotsiaalmeedia ja interneti abi. 

E-EUROPE

Koostöös Microsoft Eestiga korraldas Targa töö ühing Väljas Töötamise Päevi. Vaata lähemalt …..”

VÄLJAS TÖÖTAMISE PÄEV 2015-2016

Targa töö ühingu eestvedamisel on tehtud mitmeid uuringuid ja analüüse nii kaugtöö kui targa töö teemal üldisemalt.

UURINGUD:

Keskused
VÕTA ÜHENDUST

Targa Töö Ühingu teenused

Targa Töö Ühing pakub ettevõtetele jt organisatsioonidele nõustamist ja koolitust distantsilt töö korraldamisel ja kaugtöö süsteemsel rakendamisel. Kaugtöö läbimõeldud ja süsteemne rakendamine võib tõsta organisatsiooni töö- ja kuluefektiivsust ning parandada töötajate motivatsiooni ja lojaalsust. Kaugtöö juhuslik lubamine võib aga kaasa tuua tõrked meeskonnatöös, töö kvaliteedi languse, osade töötajate tõrjutuse ja motivatsioonilanguse, samuti kasvavad riskid andmete turvalisuse ja vara säilimise osas.

Koolituse ja nõustamise käigus aitame läbi mõelda, millised võimalused on organisatsioonis kaugtöö kasutusele võtuks, mida juba kasutatakse ja mis on selle plussid ja miinused. Samuti käime läbi kaugtööga seotud riskid nii organisatsiooni, juhi, töötaja kui meeskonnatöö seisukohalt.

KONTAKT