23.-27. märtsini tähistatakse üle Euroopa internetioskuste nädalat Get Online Week, mida sel aastal veab SA Vaata Maailma. Nädala keskmes on nutiseadmete turvalisus. Oma oskusi saab testida erinevate mängudega. 

Vaata lähemalt GOW leheküljelt.

Targa töö ühing

Targa Töö ühing on 2007. a. asutatud Eesti Kaugtöö Ühingu järglane. Targa Töö ühing koondab paindliku töökorralduse alast oskusteavet ning pakub toetavaid teenuseid nii tööandjatele kui regionaalsetele töökeskustele.Peame oma missiooniks edendada targalt töötamist sh. kaugtöötamist Eestis, võimaldamaks inimestel töötada neile sobivas vormis ja kohas, suurendades ettevõtete efektiivsust läbi paindliku töökorralduse ning aidates kaasa kohaliku elu aktiviseerumisele maapiirkondades.