15. veebruaril avati Hiiumaal, Emmastes Eesti esimene kaugtöökeskus. Kaugtöökeskus on esimene omataoline Eestis ja valmis Euroopa Liidu algatuse EQUAL MTÜ Arhipelaag kaugtöö-projekti käigus.

EQUAL projekti Choices & Balance poolt osalesid kaugtöökeskuse avamisel Veiko Laanjärv, Kristi-Jette Remi ja Kadri Seeder.

Pidulikule avamisele Emmastes järgnes kaugtöö-teemaline seminar, kus arutati kaugtöö edendamisega seotud küsimusi.

MTÜ Arhipelaag juht Toomas Kokovkin ütles seminari avakõnes, et Hiiumaa seisukohast on kõige olulisem kaugtöö regionaalne aspekt – kaugtöötamine võimaldab tuua kvaliteetseid töökohti kaugematesse maapiirkondadesse, sh saartele ja rannikualadele. „Regionaalarengu vaatenurgast peaks riik toetama kohalikke omavalitsusi, kes selliseid algatusi ette võtavad,“ ütles Kokovkin.

Eesti esimese kaugtöökeskuse esimene ettevõtjast klient Baltcom Eesti juhatuse esimees Erki Koldits ütles, et ettevõtja jaoks on kõige olulisem valmis lahendus – on olemas töökeskkond ja töötajad. Koldits pidas väga oluliseks ka kohaliku omavalitsuse aktiivsust tööandjate kutsumisel piirkonda.

Projekti Choices & Balance kommunikatsioonijuhi Kadri Seederi sõnul käsitleb Tööandjate Keskliit kaugtööd laiemalt – kui üht paindliku töökorralduse viisi.

„Kaugtöö – see ei ole ainult distantsilt töötamine, vaid tähendab teinekordki paindlikku tööaega ja funktsioonide paindlikkust, mis puudutavad kogu organisatsiooni töökorraldust. Tööandjate poolt vaadatuna jääb sageli puudu teadmistest ja oskustest, kuidas tööd paindlikult korraldada. Näiteks on küsimuseks lepingute vormistamine, andmete turvalisus, töökeskkonna eest vastutamine ja erisoodustuste temaatika,“ ütles Seeder. „Selles suhtes on tõesti võtmeküsimuseks tööandjatele valmislahenduste ning tugiteenuste nõustamise ja koolituse näol pakkumine,“ lisas Seeder.

Ühiselt jõuti seminaril seisukohale, et kaugtöö ja kaugtöökeskuste võrgu edendamise puhul on oluliseks küsimuseks kogu ümbritsev elukeskkond – teedevõrk, sotsiaalteenused, transpordivõimalused jms, et inimesed tahaksid maapiirkondadesse elama tulla.

Olulist rolli nähti eelmisel aastal asutatud Eesti Kaugtöö Ühingul, mis võiks olla kogemuste kokku koondaja, parimate praktikate levitaja, koolitaja ja nõustaja ning kaugtöö edendaja Eestis.