Kaugtöö rakendamine võib tuua kasu nii töövõtjale, tööandjale kui ühiskonnale

10. juunil 2008 Tööandjate Majas toimunud seminaril „Kaugtöö kojutulek” tõdeti, et kaugtöö rakendamine võib tuua kasu nii töövõtjale, tööandjale kui ühiskonnale. Töötajale annab kaugtöö võimaluse ühitada paremini töö- ja pereelu, suurema iseseisvuse ja vähem häirimist töö tegemisel. Tööandja seisukohast vaadatuna võib kaugtöö rakendamine suurendada efektiivsust ja ressursside (inimesed, aeg) otstarbekamat kasutamist. Ühiskonna seisukohast on toob [...]