Ümarlaud: "Kaugtöö rakendamise praktilistest võimalustest."

4. juunil 2009 korraldasid Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaugtöö Ühing ümarlaua kaugtöö rakendamise praktilistest võimalustest.

Info- ja telekommunikatsiooni tehnoloogiate arenguga on kaugtöö rakendamine saanud organisatsioonide töökorralduse tavapäraseks osaks – alates olude sunnil distantsilt töötamisest (nt lähetuste puhul) kuni virtuaalsete kontoriteni välja, ei ole tööandjate jaoks enam küsimuseks, kas rakendada kaugtööd, vaid pigem, kuidas seda teha.

Tööandjate Keskliidu ja Kaugtöö Ühingu poolt läbiviidud uuringutulemused näitasid, et kaugtöö süstemaatilisel ja oskuslikul rakendamisel, on sellel positiivne efekt kogu organisatsiooni töökorraldusele.

Ümarlaua esimese ettekande tegi Andy Lake Suurbritanniast, kes on Online ajakirja Flexibility toimetaja. Andy Lake rääkis ümarlaual paindliku töökorralduse temaatikast laiemalt – selle ajaloost ja trendidest ning sellisest mõistest nagu „tark töökorraldus“. Vaata ettekannet …
 

Rakendusuuringute Keskuse CentAR analüütik Epp Kallaste tegi ülevaate kaugtöö rakendamise praktikatest Eesti organisatsioonidest. Vaata ettekannet …

Ümarlaua teine osa oli praktikute päralt. Jänku Jussi multikate ja Lastekas.ee webi tegija Janika Leoste rääkis kaugtöö toimimisest Lasteveeb OÜ näitel ning tõi paralleele koduõppega. Vaata ettekannet …

Mitmete organisatsioonide arendusprojektide juhtimise kogemusest ja meeskondade toimimisest kaugtöö vormis rääkis Kadri Seeder. Vaata ettekannet …

Üritust modereeris Klaas-Jan Reincke.

Ürituse raames said kõik soovijad külastada Demokeskust, kus oli võimalik tutvuda erinevate innovaatiliste efektiivset töökorraldust toetavate IT lahendustega.

Vaata ka Ümarlauast osavõtjate nimekirja …