Kaugtöökeskuste võrgustiku arendamine

2009. a. kevadel käivitus Kaugtöö Ühingu ja partnerite koostöös projekt „Riskirühmade tööturule sisenemist ja töötamist toetavate kaugtöökeskuste võrgustiku arendamine“, mille raames luuakse eeldused vähemalt 15 kaugtöökeskuse tekkeks Eesti erinevates piirkondades. Läbi on viidud kaugtöökeskuste eestvedajate valik ja märtsis lõppes eestvedajate koolitusprogrammi ellu viimine. Järgmiste tegevustena toimuvad riskirühmade koolitused piirkondades, õppereis Šotimaale mai lõpus ning riskirühmade [...]

By | April 30th, 2010|Kaugtöökeskused|0 Comments

Lõuna-Mulgimaa: Töö tuleb tegija juurde

Abja Kaugtöökeskus korraldas 18. märtsil Abja kultuurimajas huvilistele seminari, kus tutvustati kaugtöökeskuse-ettevõtlusinkubaatori võimalusi ja rolli piirkondliku konkurentsivõime tõstmiseks. Töösuhted on muutunud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettevõtjatele pakutavaid toetusi tutvustas seminaril esmalt Viljandimaa Arenduskeskuse juhataja Urmas Tuuleveski. Järgnes diskussioon turismiettevõtluse arendamise võimaluste ja veel täitmata niššide üle. Erinevate tegevuste rahastamisest maapiirkondades LEADER programmi toel andis põhjaliku ülevaate [...]

By | April 29th, 2010|Kaugtöökeskused|0 Comments

Kaugtöökeskuste loomise infoseminarid Märjamaal ja Kuusalus

17. aprillil 2010 toimus Märjamaal infoseminar, kus Raplamaa Kaugtöö- ja Koolituskeskused rääkisid lahti kaugtöö ja kaugtöökeskustega seotud temaatika. Vaata meediakajastust Raplamaa lehes Nädaline ja Märjamaa Nädalalehes. Raplamaa Kaugtöö- ja Koolituskeskuste teistest tegemistest saad lugeda siit. 18. aprillil 2010 toimus Kuusalus infoseminar, kus arutati kaugtöökeskuse loomist Kuusalusse ja/või Kiiusse. Kokkusaamisest kujunes elav arutelu, kes ja miks kaugtöökeskuses töötada võiks, kes ja [...]

By | April 18th, 2010|Kaugtöökeskused|0 Comments