18. juunil 2010 toimus Põlvas MTÜ Eesti Abikeskused poolt korraldatud seminar, kus tutvustati ESFist rahastatud projekti „Lõuna-Eesti Regionaalse Kaugtöökeskuse väljaarendamine Põlva-, Valga- ja Võrumaal" (LERK) tegevusi. Projekti raames on kavas luua kaugtöökeskused Võrru, Valka ja Põlvasse, kokku 40 töökohta. Ette on nähtud koolitused riskirühmadele ja palgatoetus tööandjatele.  

Kaugtöö Ühing ja LERK projekti meeskond leppisid kokku infovahetuses ürituste ning teavitustegevuste osas. 

Vaata LERK projekti ja seminari kohta lähemalt Võrumaa Teatajast …

Kadri Seeder rääkis seminaril Kaugtöö Ühingu tegemistest ja Enn Ruusmaa Kanepi kaugtöökeskuse rajamise kogemustest.

Kadri Seeder sõnul on esimene küsimus, millele kaugtöökeskuste arendamisel vastata tuleb: "mis asi kaugtöökeskus on ja miks ta hea on?".

Võib-olla ei olegi nii oluline kaugtöökeskuse mõiste defineerimine, vaid selliste keskuste eesmärk: piirkonna tööhõive, hariduse ja ettevõtluse arengu toetamine vastavalt piirkonna eripäradele ja vajadustele. Hollandis räägitakse näiteks hoopis paindlikest kontoritest (flex office) ja tarkadest töökeskustest (smart work center), mis toetavad uut moodi töökorraldust, aitavad vähendada ummikuid ja sõitudele kuluvat aega. Šotimaa Hebriidide saarestikus on kaugtööst saanud nii loomulik töökorralduse osa, et sellest praktiliselt ei räägita. Distantsilt tööd tehakse kodust, laiendatud kodukontoritest, külakeskusest ja ettevõtete satelliitbüroodest.

Piirkonna jaoks tähendab kaugtöökeskus aktiivseid inimesi ja töökohti.

Kaugtöökeskus saab toetada professionaalide töötamist piirkonnas. Need on inimesed, kes saavad oma töö kaasa võtta ja valida endale meelepärase elukoha. Lisaks kvaliteetse töökeskkonna ja kooskäimise koha kasutamisele on nende jaoks olulised ka elukeskkond ja muud teenused. Nad on head tarbijad ja tekitavad enda ümber tööd – tööhõive mõistes on see nö teise ringi efekt. Seda on raske kujundada ja mõõta, kuid see võib olla püsivam ja väiksemate riskidega kui ainult ühe ettevõtte harukontori piirkonda toomine.

Ettevõtete harukontorite toomiseks piirkonda on oluline reageerimiskiirus, valmis lahendused ja proaktiivsus. Piirkonna kaugtöökeskuse eestvedaja peab teadma, milliste kompetentside, potentsiaali ja ootustega inimesi tööandjale pakkuda on, samuti on oluline infrastruktuuri valmisolek – ettevõtja ei taha distantsilt kinnisvara probleemidega tegeleda. Kui on teada piirkonna võimalused ja ressursid, saab teha ka otsepakkumisi ja tööandjate sihipärast otsingut.

Vaata Kadri ettekannet …

Enn Ruusmaa ütles, et Kanepi kaugtöökeskuse arendamisel on olnud oluline tugi Kaugtöö Ühingu poolt pakutavas oskusteabes ning eestvedajate ja teiste huviliste võrgustiku omavahelises suhtluses.