KÜSIMUS:

Kas on võimalik vormistada töötaja ajutiselt kaugtööle? Tehtavate ülesannete eesmärk on materjali kogumine ekspositsiooni täiendamiseks.

VASTAB Kaugtöö Ühingu jurist Kristel Tähhe-Kaljulaid:

Kaugtöö on vastavalt TLS-le defineeritud kui töö, mida tavapäraselt tehakse tööandja ettevõttes, kuid mida antud juhul sooritatakse väljaspool tööandja ettevõtet. Kaugtöö formuleeringu puhul peab tegemist olema tööga, mida tavapäraselt saab teha ja tehakse tööandja ettevõttes, kuid mida käesoleval juhul poolte kokkuleppest tulenevalt tehakse mujal. Kuivõrd antud juhul on tegemist tööga, mida ei ole võimalik mingil viisil teha tavapäraselt tööandja ettevõttes, siis ei ole tegemist kaugtöö definitsioonile vastava tööga TLS-i mõistes.

Seega ei ole võimalik antud juhul, kus töötaja teeb mujal tööd, mida ei ole võimalik tavapäraselt tööandja ettevõtte asukohas sooritada, kaugtööna formuleerida.

Küll aga võib poolte kokkuleppel teatud perioodiks leppida kokku töö tegemiseks mõne muu koha, kui seda on tööandja ruumid.