Inspiratsioonipäev toimus 15. septembril 2010 Paides.

Avaettekandega esinenud Henny van Egmond ütles, et töömaailm on muutumas ja organisatsioonid peavad sellega kohanema.

Inimesed töötatavad tulemuslikumalt, kui nad saavad aru oma töö tähendusest ja neil on piisavalt vabadust oma töö- ja isiklikku elu korraldada.

Kahtlemata peavad inimesed ka omavahel suhtlema, et säiliks meeskonna tunne. Oluline on, et inimene saaks valida töö tegemiseks sobivaima viisi. Osadele sobib töötamine kontoris, osadele kodus või mujal ja see on ok.

Euroopa vananeb kiiresti ja me peame leidma viise, kuidas kaasata tööturule kõiki gruppe – vanemaealisi, lastevanemaid, puuetega inimesi jt.

Juhtide diskussioonis osalenud OÜ Presshouse müügidirektor Mart Parve ütles, et lisaks töö tegemisele on tema müügimeeskonna liikmed ka üksteisele õpetajad, eeskujud ning mängukaaslased. Kuigi müügimees võib tema sama töö ära ka kodus, on distantsilt eeskujuks ja mängukaaslaseks keeruline olla.

Kui kaugtöökeskus saaks täita seda funktsiooni, et viia kokku erinevate erialade inimesed ja sellest sünniks sünergia, siis oleks see õigustatud ja väga lahe.

Saku Õlletehase personalidirektori Ave Kala sõnul ei ole mõtet kaugtööd rakendada moe pärast, vaid ettevõte peab paindlikkuses endale kasu nägema. Oluline on, et inimestel oleks “õiged” tööväärtused ja pühendumus. Me tegeleme üha enam väärtuste põhise juhtimisega ja see ei tähenda ainult nende kirja panemist, vaid ka nende igapäevases väljendumises. Oluline ei ole ainult tulemus, vaid ka see kuidas see saavutati. 

CPD Arenduskeskuse juhi Klaas-Jan Reincke ütles, et kaugtöö sobivus ei ole niivõrd isiksuse põhine, vaid pigem mõtlemisviisi põhine ja seda saab arendada. Kui on teada, et inimese mõtlemisviis ei sobi kõige paremini kaugtööks, siis saab seda ka juhtimisega korrigeerida.

Regionaalarengu debatis arutati, kelle asi on töökohtade loomine ja ettevõtluse hoogustamine piirkonnas ja kas või mida kohalik omavalitsus selles osas teha saab.

Majandusanalüütik ja Konguta valla elaniku Andres Arraku sõnul saab kohalik omavalitsus pakkuda inimeste juurde tõmbamiseks kvaliteetseid avalikke teenuseid, seda aga ei ole võimalik teha 420 elanikuga vallas.  

Kuusalu valla volikogu liige Henn Pärn ütles, et eelkõige vastutavad regionaalpoliitika eest inimesed ise oma valikutega. Meie mõtteviisid on pärit pärisorjusest ja manufaktuuride ajast, mistõttu me ei teadvusta, et oleme vabad ise oma elu korraldama. Just sellest mõtteviisist saab innovatsioon alguse.  

Arrak nõustus, et kõik hakkab pihta mõtlemisest, meie abiturent teab väga palju, aga ta ei oska sellega midagi pihta hakata. Ameerikas hakkab ettevõtlusõpe lasteaiast, meil ei tea keskmine gümnaasiumi lõpetaja ettevõtlusest mitte midagi. Kui kaugtöökeskus täidab seda funktsiooni, et toob inimesed kokku ja aitab mõtteid vahetada, siis oleks see vägagi õigustatud. 

Vaata ka

Kadri Seeder: Keda huvitab tegelikult maainimese käekäik? Postimees online 14.10.2010  

Vaata pilte … 
Videod saadaval kadri@telework.ee