Targa Töö Ühing pakub tuge vabalt töötajatele ja selliselt töö korraldajatele.