Targa töö inspiratsioonipäevalt, Kriis: lähitulevikus kaob harjumuspärane töökoha mõiste

Allikas: ERR, Uku Toom Tehnoloogia areneb väga kiiresti ning juba lähitulevikus otsustab üha enam inimesi töötada väljaspool kontorit ja kaob praegune töökoha mõiste, ütles Tööandjate Keskliidu juhataja Tarmo Kriis. Kriis rääkis Tallinnas täna Salme kultuurikeskuses toimunud targa töö inspiratsioonipäeval, et teistmoodi töötamine on juba tänase päeva nõue, sest seoses tehnoloogia arenguga on ka inimeste ootused [...]

By | May 31st, 2011|Kaugtöö meedias|0 Comments

Algab Ole Kaasas uus õppeaasta

Eestis on 260 000 täiskasvanut, kes ei oska kasutada arvutit ja internetti. See tähendab ahtamaid võimalusi tööturul ja õpingutes, vähest osalemisel demokraatias ning kõrvalejäämist kogukonnas ja riigis toimuvast. Ole Kaasas! eesmärk on ambitsioonikas – tuua 3 aastaga interneti kasutajate hulka 100 000 inimest. Esimesel õppeaastal koolitasime 54 000 inimest, selle aasta eesmärgiks on 10 000. [...]

By | May 20th, 2011|Uudised|0 Comments

Valmis õppefilm Kaugtöö ja tark töökorraldus

Valminud on film õppefilm “Kaugtöö ja tark töökorraldus”. Viimaste aastate jooksul on loodud üle Eesti mitmeid kaugtöökeskusi ja paindlikku tööd võimaldavaid töökohti. Distantsilt töötamine pole Eestis enam mingi uus nähtus, vaid üha levinum töövorm, mis võimaldab teha tööd sõltumata ajast ja kohast.   MTÜ Terve Maa ja Kaugtöö Ühing on valmistanud õppefilmi, mis annab ülevaate [...]

By | May 18th, 2011|Uudised|0 Comments

Promoting telework in private and public sectors

On 18th August 2008 a partnership project was launched to promote telework – "Improving the leadership efficiency of private and public sector organisations and local governments with regard to flexible work arrangements". The project aims to increase the awareness of teleworking and to offer practical knowhow to those already practicing telework. The project is carried [...]

By | May 16th, 2011|English|0 Comments

Kaugtöö alase juhtimisvõimekuse tõstmise projekt

Projekt "Era- ja avaliku sektori organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste juhtimisvõimekuse tõstmine paindliku töökorralduse osas” aitas oluliselt kaasa Targa töö ühingu kompetentsi kasvule nii kaugtöö korraldamisel kui kaugtöökeskuste majandamisel.  Projekti peamine eesmärk oli era- ja avaliku sektori organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste paindliku töökorralduse alane juhtimisvõimekuse kasv läbi suurenenud teadlikkuse, koostöö ja koolituste. Projekti käigus viidi läbi juhtumiuuringud kaugtööd [...]

By | May 16th, 2011|Projektid|0 Comments

Käivitub projekt LEKA kaugtöökeskuste rajamiseks Pärnus ja Haapsalus

Alates mai lõpust 2011 käivitub uus projekt "Lääne-Eesti pikaajaliste töötute ja heitunute ettevalmistamine tööks maakondlikes kaugtöökeskustes (LEKA)". Projekti raames luuakse kaugtöökeskused Pärnus (10 töökohta) ja Haapsalus (10 töökohta); täiendavalt rakendub tööle veel 20 kaugtöötajat regioonis. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond Struktuuritoetuste strateegia 2007-2013 Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise [...]

By | May 16th, 2011|Uudised|0 Comments

Ole kaasas projekti arvutikoolitused alustavad

Vaata Maailma SA koostöös Eesti Telekomi, EMT, Elioni, Microsoft Eesti ja Targa Töö Ühinguga hakkab vedama „Ole Kaasas!“ projekti II etappi, mille raames korraldatakse 2011. aastal arvutikoolitusi algajatele ja edasijõudnutele, kokku 10 000 inimesele üle Eesti. Koolitused algavad mai teises pooles. Projekti peamine eesmärk on tuua juurde uusi arvuti- ja internetikasutajaid, et üha rohkem inimesi [...]

By | May 11th, 2011|Uudised|0 Comments