30. mail 2011 korraldasime Salme kultuurikeskuses Targa töö inspiratsioonipäeva.

Vaata ürituse salvestust …

Üritust modereeris Klaas-Jan Reincke, CPD Arenduskeskusest. Avatervituse tegid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske ja Tööandjate Keskliidu juhataja Tarmo Kriis. 

Esimeses osas diskuteerisid targa töökorralduse üle majandusanalüütik Andres Arrak, riiklik lepitaja Henn Pärn. Arutati, kuidas kujundada Eestis tasakaalustatud regionaalne areng, et töö jõuaks ka kaugematesse piirkondadesse; mis peaks selleks muutuma töösuhte ideoloogias ja kohalike omavalitsuste mõtlemises?

Lasteveeb OÜ juhataja Janika Leoste ja Saku Õlletehase personalidirektor Ave Kala vahetasid mõtteid selle üle, miks valdavas osas ettevõtetes on juhtimine siiski aja- ja kohapõhine, miks juhid ei suuda kontrollifunktsiooni liidriks olemise vastu vahetada ning millised mõtlemise barjäärid takistavad meil IKT lahendusi töökorralduse efektiivsuse eesmärgil rakendada.

EuroConseils juht Tapio Rissanen ja Microsoft Eesti esinduse juht, ITLi juhatuse liige Rain Laane rääkisid, milliseid arenguid ennustatakse lähitulevikus IKT sektoris, mida tähendavad ühiskonna elu- ja töökorraldusele ning kas jõuame IKT-ga sammu pidada.

Ürituse teises osas toimusid töötoad tööandjatele ja töökeskuste eestvedajatele. 

Tööandjate töötoas mängiti läbi paindliku töökorralduse läbirääkimised.
Mängus osalesid: Ave Kala, Janika Leoste, Henn Pärn, Klaas-Jan Reincke, Tapio Rissanen (Soome ekspert)

Tarkade töökeskuste eestvedajad mängisid läbi, kuidas tuua tööd piirkonda ja tööandjatega läbi rääkida.
Mängus osalesid: töökeskuste eestvedajad, Andres Arrak, Rain Laane, Tiina Saar, Jyrki Kuivalainen (Soome ekspert)

Demoalal oli võimalik ettevõtetel näidata oma targalt töötamist toetavaid IKT lahendusi.

Avatud oli TARK TÖÖ demoala

 

Tarkasid IKT lahendusi esitleb Microsoft.

 

 

Avatud oli Ole kaasas infolaud Vaata Maailma eestvedamisel. Töökeskuste infolauad. Ideede postkast.

Üritus toimus projekti “Riskirühmade tööturule sisenemist ja töötamist toetavate kaugtöökeskuste võrgustiku arendamine” raames, mida rahastas Euroopa Sotsiaalfond.