5. novembril 2011 olime Kanepis, kus toimus esimene suurem kokkusaamine tulevaste kaugtöökeskuse asukatega. Kohal olid kohalikud ettevõtjad, tööotsijad ja vabakutselised, kelle vahel kohe sünergia tekkima hakkas: ühel just iseseisvunud ettevõtjal oli vaja lapsehoidu, teine otsis just võimalusi selle teenuse pakkumiseks, mis omakorda lõi võimalused äri laiendamiseks ja ka tööotsijale rakendust pakkuda.

Arutelu tulemusena leitigi, et kaugtöökeskus tuleks ümber nimetada koostöökeskuseks. Paljudel on kodukontorid või väikefirma kontorid, kus tuntakse end üksikuna. Kodukontor ei ole ka koht, kus meelsasti kliendi või maksuametnikuga kohtutakse. Internet toob küll töö koju kätte, kuid see ei asenda silmast-silma suhtlemist. Just selliseks kohaks võikski kujuneda Kanepi koostöökeskus.