Allikas: Delfi Majandus
                    
Ülemaailmse tööruumide pakkuja Reguse uuringust selgus, et paindlikul töötamisel on otsene seos produktiivsuse ja suurema tuluga.

Reguse korraldatud uuringus teatasid 66% Balti riikide ettevõtetest, et paindlike töömeetodite kasutamise tulemusel on nende produktiivsus suurenenud ja 73% ettevõtetest seostavad suurenenud tulu otseselt paindliku töötamisega, teatas Regus.

Uuringus küsitleti rohkem kui 16 000 ärijuhti kõikjalt maailmas ja see on teadaolevalt esimene kord, mil sõltumatu uuringu tulemus kinnitab põhjuslikku seost paindliku töötamise (paindlikkus töökoha ja -aja suhtes) ning suurema produktiivsuse ja tulu vahel.

Vastajad teatasid ka, et on paindliku töötamise tõttu energilisemad ja motiveeritumad (54%), mis võib-olla viitab suurema produktiivsuse ja tulu põhjusele. Paindlik töötamine on töötajate meeleolu ja tervise parandamise tõttu oluline ka töötajate lahkumise vältimiseks, andes ettevõtetele mõjusa võimaluse töötajaid premeerida ja uusi töötajaid juurde meelitada.

Leiti veel mitmeid huvitavaid tulemusi.

  • 64% vastajatest väitsid, et töötavad teel olles rohkem kui varasemalt.
  • 52% vastajatest väitsid, et nende ettevõtte töötajate tervis on paindliku töötamise tõttu paranenud.
  • 73% vastajatest arvasid, et osalise tööajaga tööle asuvate inimeste arv kasvab järsult.
  • Kõikjal maailmas kasutavad väikesed ettevõtted paindlikku tööstiili rohkem kui suured – vaid 68% suurte ettevõtete töötajatest, kuid 80% väikeste ettevõtete töötajatest väitsid, et nende ettevõttes töötatakse endisest paindlikumalt.

„Tehnika ja võrkude areng ning ka töötajate soov töö- ja eraelu paremini tasakaalustada on muutnud paindliku töötamise pigem normiks kui erandiks. See uuring tõestab paindliku töötamise eeliseid, näidates, et ettevõtted kõikjal maailmas mõistavad paindlike töömeetodite ning suurema produktiivsuse ja tulu seost," selgitas Reguse piirkondlik asepresident Olivier de Lavallette.

„Äriinimesed töötavad endisest rohkem ka teel olles, mistõttu on töökohtade saadavus igas linnas järjest olulisem eriti väikeettevõtete jaoks, mille töötajad ei saa büroost lahkudes kasutada ettevõtte allüksuste büroovõrgustikku.

Lisaks nendele eelistele tunnevad töötajad end tervemana, energilisemana ja motiveeritumana, mis omakorda tähendab, et nad on oma tööga rohkem rahul, ettevõttele ustavamad ja nende lahkumise tõenäosus on väiksem. Kuna tööjõu eeldused ja nõudmised on muutumas, on osalise tööajaga töötamine järjest levinum lisaks vabakutselistele, töötavatele lapsevanematele ja eakatele inimestele ka mitmel töökohal töötavate „Y-põlvkonna” töötajate hulgas.”