26.-30. märtsil korraldas Telecentre Europe üle-euroopalise kampaania Get Online Week, mille keskmes oli oskuslik arvuti ja Interneti kasutamine, eraldi tähelepanu all olid noored ja nende tööhõive. Eesti poolseks kampaania partneriks oli Targa töö ühing.

Kampaaniat võib igati kordaläinuks pidada: kampaania bannerit klikkis üle 1000 inimese, tööalaste e-oskuste testi Skillage täitis üle 2500 inimese, mis oli Euroopa riikidest kõige rohkem. E-oskuste testi keskmine tulemus 9,8 oli riikide seas, kus testi täideti, Kreeka järel teine tulemus.

Täname koostööpartnereid, kes aitasid infot levitada – kohalikke eestvedajaid, Vaata maailma, arvutiõpetajaid, noorteühendusi jt.

 

Arvutikasutamise praktilisi häid näiteid koguti auhinnamänguga "Mida tarka sina viimasel ajal arvutis või internetis teinud oled?" Paremad lood on avaldatud Nutikate lugude rubriigis. Täname mängu toetajaid – Microsofti ja Overalli!

Noortele suunatud üritused toimusid Võrumaal Sänna kultuurimõisas, Viljandimaal Abja keskkoolis ja Harjumaal Kolga keskkoolis. Vaata lähemalt ürituste alt …

Kampaaniat kajastas ka meedia. Avalikkuses algatasime diskussiooni, kuidas arvutit ja arvutimänge võiks ära kasutada hariduses. Vaata Postimehes ilmunud arvamusartikleid Artiklite alt, kommentaarid Postimehe võrguväljaandes. 

Vaata ka kampaania lehekülge ….

Targa töö ühing astus 2012. aasta alguses erinevates Euroopa riikides avatud Internetipunkte, kaugtöökeskusi, hube jt sarnaseid keskusi ühendava organisatsiooni Telecentre Europe liikmeks ja osaleb nüüd aktiivselt selle tegevustes.