26. novembril 2009 korraldasime Paides Järva maavalitsuse saalis kaugtöö inspiratsioonipäeva, mille keskmes oli kaugtöökeskuste ja regionaalse arengu temaatika.

Üritust modereeris Sulev Valner Maalehest, tervitussõnavõtu pidas Järva maavanem Tiina Oraste.

Sissejuhatava ettekande tegi Tööandjate keskliidu juhataja Tarmo Kriis, kes rääkis muutustest töö- ja elukorralduses.

Inspiratsioonipäeva esimeses osas rääkis Ungari Arenduse ja Ökonoomika ministeeriumi Regionaalarengu osakonna nõunik György Nagyházi kaugtöökeskuste võrgustiku käivitamise kogemusest Ungaris. Vaata ettekannet…

Tartu ülikooli õppejõud Garri Raagmaa ettekanne kandis pealkirja “Tootmisjärgne maa-ühiskond – hea koht elamiseks. Aga kas ka töö-tegemiseks?”. Vaata ettekannet

Diskussioonis kaugtöö ja regionaalarengu võimaluste üle osalesid Tarmo Kriis Tööandjate Keskliidust, Garri Raagmaa Tartu Ülikoolist ja Kaur Kaasik-Aaslav siseministeeriumist.

Inspiratsioonipäeva teises osas keskenduti kaugtöökeskuste erinevatele mudelitele, mille osas tegi ettekande Eneken Titov Mainor-ERKASest.Vaata ettekannet…

Kaugtöökeskuse sotsiaal-majanduslikust kasust piirkonnale rääkis Epp Kallaste Rakendusuuringute Keskus CentAR, Vaata ettekannet…

Kohaliku omavalitsuse rolli üle kaugtöö edendamisel arutati inspiratsioonipäeva kolmandas osas.

Kontaktikeskuse juht Erki Koldits rääkis ettevõtja ootustest piirkonnale satelliitbüroo või harukontori rajamisel.

Diskussioonis teemal KOV roll ja kasud kaugtöö edendamisel osalesid Kadri Tillemann Keila vallast ja Tiit Toots Rõuge vallast.

Üritus toimus projekti “Era- ja avaliku sektori organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste juhtimisvõimekuse tõstmine paindliku töökorralduse osas“, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Partnerid: