Tööandjad alahindavad töötajate isiklike seadmete kasutamise ulatust mobiilsel töötamisel

PRESSITEADE20. detsember 2013 Tööandjad alahindavad suuresti töötajate isiklike seadmete ja sidevahendite kasutamist mobiilseks töötamiseks, selgus Palgainfo Agentuuri, Microsoft Eesti, Targa töö ühingu ja teiste partnerite koostöös läbiviidud tööandjate ja töövõtjate palgauuringust. Kui muude küsimuste osas olid tööandjate ja töövõtjate hinnangud üsna sarnased, siis töövahendite kasutamise osas märkis üle poole töövõtjatest, et nad kasutavad töötamiseks isiklikku [...]

By | December 20th, 2013|Uudised|0 Comments

Uuring: mobiilset töötamist takistab madal teadlikkus ja tehniliste vahendite puudus

PRESSITEADE Palgainfo Agentuuri, Targa töö ühingu ja Microsofti koostöös läbi viidud mobiilse töötamise uuringu tulemused näitavad, et kuigi kaugtööst on saamas paljudes ettevõtetes loomulik töökorralduse osa, on mobiilset töötamist toetavate tehniliste vahendite ja lahenduste kasutuselevõtul veel palju arenguruumi. Tööandjate ja töötajate seas läbiviidud küsitluse tulemused näitasid, et tarkvaralistest lahendustest kasutatakse vähem pilvetehnoloogiaid (26% vastanutest), kiirsuhtluskanaleid [...]

By | December 16th, 2013|Uudised|0 Comments