PRESSITEADE

Palgainfo Agentuuri, Targa töö ühingu ja Microsofti koostöös läbi viidud mobiilse töötamise uuringu tulemused näitavad, et kuigi kaugtööst on saamas paljudes ettevõtetes loomulik töökorralduse osa, on mobiilset töötamist toetavate tehniliste vahendite ja lahenduste kasutuselevõtul veel palju arenguruumi.

Tööandjate ja töötajate seas läbiviidud küsitluse tulemused näitasid, et tarkvaralistest lahendustest kasutatakse vähem pilvetehnoloogiaid (26% vastanutest), kiirsuhtluskanaleid (Skype ja Lync) (54%), meeskonnatöö rakendusi (39%). Uuringust selgub, et tarkvarad ei ole alati omavahel integreeritud ning tööandjad ei võimalda töötajatele vajalikul määral koolitust uute lahenduste kasutusele võtmiseks.

“Töötajatele suurema autonoomsuse andmine ja nn “smartwork” (targa töö) põhimõtete rakendamine on teadmiste põhises ettevõtluses selge töökorralduslik trend. Lisaks muutustele juhtimisstiilis ja töökultuuris, on väga oluline, et ka IKT lahendused töötajate iseseisvust toetaksid,” ütles Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Mobiilsetest seadmetest kasutatakse kõige vähem töötegemiseks tahvelarvutit (13% vastanutest). Kõige enam tehakse tööd süle- ja lauaarvutiga (85%) ning teatud määral ka nutitelefonidega (64%). Veidi üle poolte vastanutest (55%) leidis, et tööks vajalikeks toiminguteks saab kasutada integreeritult erinevaid mobiilseid seadmeid. 62% vastanutest ütles, et nende tänased sidelahendused ja töövahendid sobivad hästi distantsilt töötamiseks.

“Traditsiooniline kontoritöö vorm on tugevas muutuses, kuna tänapäeva tehnoloogia soodustab mobiilse töökultuuri tekkimist. Integreeritavad töövahendid ja pilveteenuse vahendusel pidev ligipääs oma andmetele hoolimata kohast või seadmest ei sea enam töökohale nii tugevaid raame. Samas viitavad uuringutulemused, et see muutus on trendina tekkimas, kuid paljudes ettevõtetes veel algusjärgus ,” ütles Microsoft Baltikumi Office´i tootejuht Andrejs Juscenko ning lisas, et Eestis on väga palju väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes on kasutusele võtnud Office 365 teenuse muuhulgas mobiilsema töö soodustamiseks.

Kevadel läbiviidud töökorralduse uuringu tulemused näitasid, et 60% uuringus osalenud organisatsioonidest pakkus töötajatele kaugtöötamise võimalust, kui töö iseloom seda võimaldas. Kolmandikul töövõtjate uuringus osalenutest oli kaugtöö võimalus reaalselt olemas. Samuti selgus tulemustest, et 69% vastanute jaoks muudab kaugtöö võimalikkus selle ettevõtte tööandjana atraktiivsemaks.

Novembris 2013 läbiviidud töövõtjate küsitluses vastas mobiilse töötamise kohta üle 10 tuhande töövõtja. Uuring oli üks osa Palgainfo Agentuuri sügisesest palgauuringust.

Lisainformatsioon:
Kadri Seeder
Palgainfo Agentuuri juht
Kadri.seeder@smartwork.ee